Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

CHỌN CHÚA LÀM CHỦ TUYỆT ĐỐI

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay Chúa vào đền thờ với một cơn giận dữ mà chúng con chưa từng thấy trong cuộc đời của Chúa. Chúa đã lật nhào những bàn đổi tiền, lễ vật, Chúa cũng dùng roi mà xua đuổi những con buôn trong đền thờ ra khỏi nơi thiêng thánh ấy với một lý do: đừng biến nhà Cha Ta thành hang của trộm cướp. Như thế, Chúa đã đến để thanh tẩy đền thờ và kêu gọi con người trả lại cho đền thờ ý nghĩa đích thực, ấy là nơi Chúa hiện diện và nơi người ta dâng lên Chúa lễ vật lòng thành. Chúng con hôm nay trở về đây, trở về với Chúa trong thanh tẩy, cầu nguyện và bố thí của mùa chay thánh, để chúng con được đến gần Chúa hơn. Quỳ nơi đây chúng con nhận Chúa làm chủ quyền cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con lòng tin mạnh mẽ, lòng yêu mến tha thiết và lòng cậy trông vững vàng, để luôn lấy Chúa làm thước đo cho mọi chọn lựa, nhận chủ quyền của Chúa trên cuộc đời chúng con, cho dẫu cuộc đời chúng con có phải thanh tẩy, phải trả giá cho chọn lựa ấy. Này đây tấm thân chúng con, xin nhận Chúa Giêsu Thánh Thể làm lẽ sống của chúng con. Amen.

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN     Ga 2, 13-25

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.

15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.

16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”

20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.

22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

23 Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. 24 Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, 25 và không cần ai làm chứng về con người.

Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHỦ QUYỀN CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lòng nhân lành của Chúa, hôm nay được thay vào chủ quyền cao cả của Chúa. Chúa thấy dân chúng biến đền thờ thành nơi tính toán của những ích lợi thế trần, nên Chúa đã đến thanh tẩy đền thờ bằng những hành động mạnh bạo, bằng quyền lực. Đền thờ là nơi Chúa hiện diện, là nơi để dân chính thức công khai dâng lên Chúa lời ca tụng, lễ vật lòng thành. Thế nhưng những hành vi đức tin ấy đã bị tục hóa. Nhìn từ bên ngoài chúng con nhận thấy sức sống của đền thờ vì còn có nhiều người lui tới, còn có những lễ vật được dâng lên Chúa. Người Do Thái cũng đã nhận chủ quyền thực sự của Chúa qua việc đổi tiền. Họ cho rằng đồng tiền của người Rô-ma dơ bẩn như thế không xứng đáng để dâng lên Đức Chúa, nên đã bắt tất cả mọi người muốn dâng tiền cúng phải đổi ra tiền của đền thờ, một loại tiền được Thượng tế quy định, còn tiền của người Rô-ma có hình Hoàng đế trên đó, nên họ cho rằng không thể dâng lên Thiên Chúa. Đây là một hành vi táo bạo và công khai đặt để Rô-ma còn bên dưới Đức Chúa. Còn những lễ vật dâng lên Chúa theo quy định là chiên, bồ câu, chim gáy... cũng phải có những điều kiện khắt khe mới tuyển chọn. Việc có những bàn đổi từ tiền của đế quốc ra tiền của đền thờ và việc có những người bán chiên, chim bồ câu là một nhu cầu của người dân, để phục vụ người dân. Như thế xem ra Chúa Giêsu đã trách lầm họ không? Nếu không có những người đổi tiền, những người bán chiên, bán chim, chắc khó khăn cho những người hành hương, hay cho những người muốn phụng sự Chúa theo luật. Lạy Chúa nhìn là như thế. Nhưng Chúa đã thấy tận lương tâm của họ, Chúa không cần những lễ vật ấy, điều quan trọng là phụng thờ Thiên Chúa bằng lòng trung thành với giao ước, ở đây là giao ước Sinai với 10 giới luật rõ ràng. Đền thờ là nơi thánh, như chốn thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận phụng tự của họ, cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống của Ngài. Nhưng nghi lễ phụng tự của dân đã thay đổi, Chúa đã chỉ trích họ rõ ràng chỉ có hình thức bên ngoài còn lòng của họ lại xa Chúa, Chúa cũng chỉ trích những người Pha-ri-siêu là đồ mồ mả tô vôi... Như vậy những nghi lễ phụng tự chỉ là rỗng tuếch, lòng trung thành với Thiên Chúa, lễ vật thiêng liêng đã biến thành nơi tính toán ích kỷ, nơi phụng tự Thiên Chúa chính thức đã trở thành nơi kinh doanh của loài người. Điều làm Chúa đau hơn là hang trộm cướp. Đền thờ thực sự đã bị tục hóa cần thanh tẩy lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa vào đền thờ với tư cách là Thiên Chúa, là chủ đền thờ và là chính đền thờ. Để thanh tẩy và công bố chính thức vai trò chủ của mình. Chúa làm chủ trên tiền bạc, vì Ngài đã lật đổ tất cả; Ngài làm chủ trên súc vật đồ lễ tế: hãy mang những thứ ấy đi, Ngài còn làm chủ con người nữa, vì đã lấy roi xua đuổi tất cả đi nơi khác. Vai trò ấy đã bị mọi người chất vấn) Sau đó Chúa tuyên bố đền thờ là Nhà của Cha mình, nghĩa là vai trò là Thiên Chúa. Ngài đã nhiệt tâm cho nhà Chúa, đặt vương quyền của Thiên Chúa Cha lên trên tất cả, chủ quyền của Thiên Chúa là tuyệt đối, không để cho gì lấn át quyền làm chủ của Thiên Chúa, cho dẫu đền thờ xây dựng công phu trong 46 năm có sụp đổ, đến cả thân xác Ngài có bị bầm dập, tan xương nát thịt, quyền làm chủ của Thiên Chúa phải được bảo toàn. Qua việc Ngài chọn Thiên Chúa là chủ, kiên quyết loại trừ những lạm dụng thiêng thánh để mưu cầu phàm tục, thì Chúa đã kêu mời mọi người làm thanh tẩy vì những lầm lỗi của mình, nghi lễ phụng tự là cần thiết, nhưng cần vượt qua những hình thức bên ngoài để đến với lương tâm. Lòng trung thành với giao ước, lòng thành với Thiên Chúa luôn được đề cao. Quay trở về với Thiên Chúa là Cha, phụng tự Thiên Chúa bằng lòng yêu mến, bác ái và trung thành để được Chúa yêu thương và chúc phúc. Giờ đây trên bàn thờ này, chúng con tuyên xưng Chúa là chủ của mình bằng việc quỳ gối, tán dương sụp lạy Chúa. Chúng con nhờ vào Chúa Giêsu Thánh Thể, để phụng thờ Thiên Chúa và nhận Chúa Giêsu Thánh Thể làm đền thờ chính thức, để tôn thờ Thiên Chúa trong chân lý và tình yêu Xin Chúa tha thứ cho những lạm dụng của mỗi người chúng con trong việc phụng thờ Thiên Chúa, xin thứ tha cho những bất trung của chúng con trong việc nhận những thần tượng vật chất ngoài Chúa. Amen.

BÀI HÁT: VỀ ĐÂY HỠI NGƯỜI

ĐK. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào cung điện Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây, ta cất lời ca tụng Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây, ta chúc tụng danh Chúa muôn đời.

1. Đây cung điện Thiên Chúa ôi nguy nga diễm lệ. Ta dừng: chân đứng ngắm mà lòng thấy say mê. Tả rủ nhau đi về, về cung điện Chúa Trời. Dâng lời ca tiếng hát Thiên Chúa là nguồn vui.

2. Tôi vô cùng sung sướng khi nghe ai nói rằng: Đi về cung thánh Chúa về nhà Chúa muôn dân. Ta rủ nhau đi về, về ngắm nhan thánh Người. Xin Người cho ta sống luôn vững một niềm vui.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHỌN CHÚA HƠN LÀ CHỌN CÔNG VIỆC CỦA CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo hội luôn nỗ lực rao truyền một Thiên Chúa duy nhất, Đấng sáng tạo muôn loài và là cùng đích mọi loài. Trong mọi công việc, Giáo hội luôn dùng ánh sáng Lời Chúa để phán đoán mọi sự. Đã có nhiều khi Giáo hội cũng vượt quá giới hạn của mình, nên đã có những việc đáng tiếc xảy ra. Nhưng Giáo hội cũng luôn can đảm dám đứng lên sám hối công khai, xin lỗi những gì đã xúc phạm đến con người trong khi phụng sự chân lý. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công khai xin lỗi Ga-li-lê vì đã kết án ông cùng lý thuyết của ông. Giáo hội cũng xin lỗi vì những lỗi lầm của con cái mình gây ra khi đi rao giảng Tin mừng, khi bảo vệ đức tin của Chúa. Thế nên trong mọi thánh lễ khi Giáo hội dâng lễ để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, Giáo hội vẫn luôn bắt đầu bằng việc sám hối vì những lỗi lầm đã làm trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúng con cám ơn Giáo Hội đã đi trước trong việc tuyên bố Chúa là chủ và cám ơn Giáo hội đã dám nhận trách nhiệm sai sót về mình, để từ đó Giáo hội không ngừng tiến lên trong đời sống luân lý và đức tin. Chúa đã đến để thanh tẩy, ban ơn cho dân Chúa và khi về trời đã giao nhiệm vụ này cho Giáo hội. Chúng con cậy dựa vào Giáo Hội để tuyên xưng niềm tin của mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đọc lịch sử dân Chúa ở Việt Nam, chúng con thấy nổi lên khuôn mặt của Đức cố Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, Thời khắc giải phóng là một giai đoạn quan trọng trong hành trình đức tin. Ngài cần hiện diện để dẫn dắt chính thức giáo dân, giáo dân cần Ngài hiện diện với họ, trong việc dẫn dắt về mặt thiêng liêng lẫn hướng nhìn vào tương lai, các giáo xứ, các linh mục cần Ngài để bám trụ lại trong công cuộc tái thiết đất nước hoang tàn vì chiến tranh và chia rẽ dân tộc. Thế nhưng, điều Ngài nhận được là một cuộc tập trung cải tạo không biết ngày về. Là Giám mục của một giáo phận lớn và quan trọng, nhưng lại không được ở cùng với dân giải quyết những vấn đề đức tin. Làm Tổng giám mục mà phải xa rời địa phận. Một chủ chăn không có con chiên, làm Giám mục mà không có nhiệm sở. Giờ đây chỉ sống trong bốn bức tường kín, xoay qua trở lại cho hết ngày. Một thời gian gần 20 năm sống khó khăn như thế, Ngài đã để lại cho chúng con một câu nói bất hủ: “Chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa”. Bởi công việc của Chúa thì chỉ là công việc, nếu làm không đúng ý Chúa, thì đó là sự lạm dụng và là việc tôn phong cho hư danh của bản thân. Còn khi đã dâng mình cho Chúa, khi đã nhận Chúa là chủ cuộc đời mình, thì Chúa đã có cách sắp đặt của Ngài, Ngài biết khi nào cần, cần ai để phục vụ cho công việc ấy. Vấn đề chính là chọn Chúa, đứng về phía Chúa, còn việc phục vụ bên ngoài là một lời đáp trả cho việc chọn lựa ấy. Quả thật khi nhận được ánh sáng từ Chúa như thế Ngài đã có đầy đủ sức mạnh, an tâm phục vụ Chúa bằng việc làm gương sáng, cảm hoá những người chung quanh mình và còn truyền chức cho các thầy làm linh mục ngay tại trại cải tạo. Nhìn vào gương đức cố Hồng Y như thế, đã soi sáng cho chúng con rất nhiều trong giờ chầu này. Những hình thức phụng tự bên ngoài, những việc làm tông đồ có thể là những điều vô ích, nếu trong đó không chứa đựng tình yêu của Chúa, không phản ánh lòng thành của mình, không có Chúa ở cùng thì cũng là sự lạm dụng giả trá. Và rồi Chúa cũng sẽ thẳng tay xua đuổi. Xin Chúa chứng giám cho tấm lòng muốn theo Chúa, phụng thờ Chúa và nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mỗi người chúng con. Amen.

BÀI HÁT: CHÚA LÀ CHÂN THIỆN MỸ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là, chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan.

ĐK: Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời, quyết bước theo tình Người. Ôi Đấng cứu độ tôi.

2. Chúa cùng con dẫn bước dù gian khó, dù đường xa, dù tăm tối. Chúa phù trì Ngài chỉ đường, Ngài dìu bước con đi giữa trời đêm mờ tối, con mong ước Ngài cùng đi để dẫn lối con tin nơi Giêsu giúp con vượt đường xa.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHỌN CHÚA TRONG ĐỜI THƯỜNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi theo làm môn đệ Chúa, chúng con luôn phải hồi tâm, xem mình đã chọn Chúa hay chưa, công việc của mình làm trong giáo xứ hay gia đình có đúng là ý Chúa không? Ngay tại giáo xứ chúng con còn có những bất đồng, chia rẽ, cha xứ phải thường xuyên can thiệp vào vấn đề của hội đoàn, ban hành giáo, có khi bất đồng không tháo cởi được, có rạn nứt vô phương cứu chữa. Xem ra ai cũng có lý, ai cũng bảo vệ Chúa, ai cũng làm việc của Chúa cả, nên bề trên cũng khó giải quyết dứt điểm được. Ngay tại gia đình chúng con cũng còn những chia rẽ, những cãi vã, ẩu đả với nhau như kẻ thù và cuối cùng là chia tay nhau. Nếu tạm bằng mặt với nhau thì cũng là những nghi kỵ ngấm ngầm tại gia đình. Con cái xấu hổ vì bố mẹ làm sai, hay cãi vã lẫn nhau. Vợ chồng bất đồng với nhau trong chi tiêu, trong giáo dục con cái, cuối cùng thì ai muốn sống kiểu nào cũng được, không ai nói được với ai. Và ngay tại bản thân chúng con cũng thế, những chọn lựa khó khăn trong chính bản thân mình. Có những chọn lựa dễ dàng vì đã phân biệt đúng sai, hay là vì mình không thích, hoặc vì đó là điều có hại cho gia đình nên dễ bỏ qua. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, vì có những chọn lựa mà giá trị gần như ngang nhau: chẳng hạn chọn lựa giữa tình yêu Thiên Chúa và tình gia đình trong đời sống dâng hiến, hoặc chọn lựa giữa việc phục vụ Thiên Chúa hay quyền lực thế trần, hoặc chọn tạm ngưng theo Chúa trong một thời gian để phục vụ cho một tập thể nào đó, tốt xấu không minh nhiên rõ ràng. Nhưng nhiều khi có những chọn lựa rướm máu, vì quá khó khăn, nhưng xuyên qua những chọn lựa ấy thì câu hỏi về chủ quyền của Thiên Chúa mới được xác nhận hay phủ nhận. Chính chọn lựa căn bản trong đời sống Kitô hữu là chọn Chúa, mà hôm nay Giáo hội mời gọi chúng con suy nghĩ, phản tỉnh và sám hối tận đáy lòng mình khi theo chân Đức Giêsu thập giá, là: “Ngươi không được có một thần nào khác đối diện với Ta”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong mỗi chọn lựa bao giờ cũng hàm chứa một bậc thang giá trị nào đó ngay trong giáo xứ, gia đình và bản thân. Nếu chọn Chúa có nghĩa phải chấp nhận dứt bỏ, bỏ đi một thói quen xấu, chấp nhận Chúa phải quên đi cái tôi của mình, để Chúa được lớn lên trong giáo xứ, gia đình và bản thân mình. Những khi chúng con nghĩ là chuyện xấu này nhiều người làm rồi, mình có làm thêm cũng chẳng sao, chẳng lẽ Chúa lại nhỏ bé bắt chẹt mình. Còn nếu chúng con cứ giữ lập trường của mình, giữ mãi gia đình của mình, thì làng xóm chẳng còn là gì nữa. Nếu giữ mãi khu xóm với những tập tục và quyền lợi riêng tư của xóm, thì giáo xứ sẽ trở thành những cục đất nằm cạnh nhau, chẳng bao giờ hàn gắn để trở nên thống nhất được. Chúng con ít nhất một lần chọn lề luật của Chúa hay Giáo Hội và nhắm mắt cứng nhắc nhất định điều chọn lựa ấy là ý Chúa, mà không chịu canh tân theo tiếng nói của bề trên, thì vô tình hay hữu ý chúng con đã tước mất quyền của Thiên Chúa, coi mình là Thiên Chúa, coi những gì mình chọn là Chúa. Lúc đó là chúng con chọn bản thân mình, gia đình làm Thiên Chúa, chứ không phải là chọn Thiên Chúa. Thế nên khi theo Chúa là lúc phải canh tân, sám hối. Mùa chay Giáo Hội mời gọi chúng con cầu nguyện để biết mình đang ở trong giai đoạn nào của đường tình yêu với Chúa, từ đó cần phải canh tân quay trở về với Ngài. Chúng con biết như thế và chúng con đã quyết tâm canh tân trở về với Chúa trong mùa chay thánh này. Thế nhưng thân phận mỏng dòn của chúng con lại chóng quên, lại yếu đuối. Nên việc Chúa muốn chúng con thực hiện không phải là mau qua, phải thực hiện bằng được mà là cuộc thanh tẩy kéo dài cả đời, kiên trì trong suốt đời mình thì mới mong tiến gần đến Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng con có chọn lựa căn bản trong mỗi công việc làm, đồng thời xin Chúa giúp sức để chúng con nhìn vào lương tâm mình, làm cuộc trở về với Chúa thực sự trong tận cõi lòng mình. Amen.

BÀI HÁT: TÔI XIN CHỌN NGƯỜI

ĐK: Tôi xin chọn Người, tôi xin chọn người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Trọn đời tôi trót cả đời tôi, trọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với sướng vui, cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lở sông bồi tôi xin chọn Người tôi xin chọn Người.

1. Điều mong ước, tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay Người trong tay của Người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung, tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc sóng gió. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông thiên nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.

2. Vì nhân thế, tôi luôn luôn sống đời bác ái đem Tin Mừng rao cho mọi người. Bao khó khăn hàm oan tai ương, vây bám quanh và gây đau thương dập vùi không nương. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông thiên nhan, dẫn bước tôi từ nơi nguy nan đau buồn.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đến cứu vớt chúng con khỏi tội, trả lại tự do cho chúng con và cho chúng con làm con Thiên Chúa. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày có biết bao lần, Chúa không còn là chủ trong đời của chúng con. Vì có gì đó trong chúng con, mà chỉ có chúng con biết và Chúa rõ cái gì đã là thần tượng và điều hướng tất cả cuộc đời. Bởi lẽ, biết bao lần sinh hoạt của cộng đoàn đã không quy về cho vương quyền của Chúa và những giá trị Tin mừng, chỉ là những tính toán lợi lộc của phe nhóm, lợi ích riêng tư, nên những chọn lựa của chúng con thực ra chỉ là chọn cái tôi của mình. Chúng con thực sự đã đổ bóng của mình lên người khác, bắt người phải đi vào quỹ đạo tính toán của chúng con. Xin Chúa thương ban ơn tha thứ, giúp chúng con đừng vội nóng và cho chúng con có cơ hội chọn Chúa. Chúng con quyết tâm sám hối những lỗi tội của mình đã làm cho người khác phải khổ, làm cho tha nhân khốn đốn. Xin Chúa cũng ở cùng chúng con luôn mãi, để cuộc thanh tẩy của chúng con luôn chính xác và kéo dài theo chiều dài cuộc sống. Xin cho công việc ấy được thực hiện tự trong cõi lòng, để tránh đi những hình thức bên ngoài. Và xin cho chúng con biết thứ tha cho tha nhân tận đáy lòng mình và chịu sự thanh tẩy triệt để của Chúa, cho dẫu đó là những hy sinh thiệt thân. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.