Chương 9 - Thánh Thể Là Bảo Chứng Cho Vinh Quang Tương Lai

 CHƯƠNG 9
THÁNH THỂ LÀ BẢO CHỨNG CHO VINH QUANG TƯƠNG LAI

 

87- Vinh quang tương lai của ta là gì?

          - Trong thơ gởi tín hữu Cô-lô-xê, Thánh Phao-lô viết: “Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng hưởng phúc vinh quang”[1].

        - Trong thơ gởi tín hữu Phi-lip-phê, Thánh Phao-lô cũng viết: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người”[2].

          - Thánh Gio-an cũng viết: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” [3].

          Những đoạn Kinh Thánh trên đây cho biết vinh quang đang chờ đợi chúng ta là gì, đó là chúng ta sẽ được sống lại huy hoàng với Chúa Ki-tô, được tham dự vào chính sự sống thần linh của Người và được cư ngụ vĩnh viễn trong nhà Cha trên trời đến muôn đời.

88- Dựa trên căn bản nào mà chúng ta hi vọng đạt được vinh quang Chúa hứa?

          Bản tính tự nhiên của ta hoàn toàn bất xứng đối với vinh quang Chúa dành cho ta, và tự sức riêng, chúng ta cũng không thể đạt được vinh quang lớn lao ấy, như Thánh Phao-lô quả quyết: “Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được” [4].

Tuy nhiên, tin tưởng vào tình thương, lời hứa, ơn trợ giúp  và sự trung thành của Thiên Chúa, chúng ta hi vọng có thể đạt được vinh quang ấy.

89- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang mai ngày thế nào?

          a- Trước hết, vì Thánh Thể loan báo và bảo đảm cho ta sự sống đời đời: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”[5].

          b- Thánh Thể cũng liên kết ta với Chúa Ki-tô trong cùng một định mệnh, đó là sự liên kết kỳ diệu, mà Chúa so sánh với sự hiệp nhất mật thiết giữa Người với Cha Người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”[6].

          c- Sau cùng, Thánh Thể chính là hạt giống của ơn trường sinh bất tử và vinh quang vĩnh cửu. Hạt giống ấy được gieo vào xác thịt ta, và một ngày kia sẽ mọc lên sự sống trường sinh: “Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: “Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng! Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hởi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?”. Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. Nhưng tạ ơn  Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta”[7].

90- Bảo chứng về vinh quang tương lai tác dụng trên cuộc sống ta thế nào?

          Bảo chứng về vinh quang tương lai đem lại cho cuộc sống của ta những hiệu quả sau đây:

          a- Niềm vui và nguồn ủi an nâng đỡ cho tâm hồn.

          b- Niềm hi vọng vào tương lai huy hoàng.

          c- Kiên trì trong mọi gian nan thử thách.

d- Khích lệ ta luyện tập các nhân đức.

          e- Giúp ta yêu mến những thực tại vĩnh cửu.

          f- Mời gọi ta đặt tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa.

91- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai đem lại cho ta niềm vui và nguồn ủi an nâng đỡ thế nào?

          Được ở với Chúa Ki-tô ngay ở đời này, và Người là Chúa nhân lành, là Thầy vô cùng đáng mến, là Bạn hết mực yêu thương ta đến nỗi sẵn sàng hiến mạng sống vì ta [8]. Vì thế, Bánh Thánh Thể đem lại cho ta niềm vui tràn trề, và nguồn ủi an nâng đỡ vô biên: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn” [9].

92- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai đem lại cho ta niềm hi vọng thế nào?

          Lễ Hi Sinh của Chúa Ki-tô chính là niềm hi vọng cho tương lai huy hoàng của ta. Thực vậy, trước Mình và Máu Chúa Ki-tô, làm sao ta có thể nghi ngờ được Người sẽ không hiến thân cho ta trong cõi trường sinh, như Người đang hiến thân cho ta trên bàn thờ. Vì thế, sự hiến thân của Chúa trong Thánh Thể bảo đảm cho niềm hi vọng của ta vào cuộc sống trường sinh sau này.

93- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai giúp ta kiên trì trong cuộc chiến đấu thiêng liêng thế nào?

         Bánh ban sự sống cũng chính là Bánh Hi Tế. Vì thế, để được hưởng sự sống đời đời với Chúa Ki-tô, chúng ta cũng phải kiên trì chịu đựng mọi đau khổ, gian nan và thử thách với Người: “Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người”[10].

94- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai khích lệ ta luyện tập các nhân đức thế nào?

         Thánh Thể là chính Chúa Ki-tô, Đấng toàn thắng tội lỗi, và là Đấng tuyệt đối thánh thiện. Vì thế, để được hưởng cuộc sống vĩnh cửu với Chúa trong cõi trường sinh, ta cũng phải chiến đấu để lướt thắng tội lỗi, và đạt được các nhân đức nơi cuộc sống dương gian này, nhất là đức mến Chúa và yêu người.

95- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai khích lệ ta yêu mến những thực tại vĩnh cửu thế nào?

         Thánh Thể là Bánh bởi trời, Tiệc hoan lạc đầy cao lương mỹ vị: “Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế”[11]. Trước Bữa Tiệc cao lương ấy, làm sao ta còn có thể thèm khát những của ăn hư hèn và vô vị nơi cuộc sống dương gian này nữa, mà lại không luôn tưởng nhớ và chuyên cần tìm kiếm những thực tại vĩnh cửu trên trời.

96- Thánh Thể là bảo chứng cho vinh quang tương lai mời gọi  đặt tin tưởng vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa thế nào?

         Bánh Thánh Thể cũng chính là Chúa trời đất muôn vật, là Vua uy quyền, Đấng toàn thắng tội lỗi, sự chết và mọi quyền lực gian ác. Người hiện diện trong Thánh Thể là để trở nên nguồn sức mạnh và trợ lực cho ta. Nơi Thánh Thể, Người là Của An Đàng cho ta trong cuộc lữ hành tiến về Nhà Cha trên trời. Vì thế, Thánh Thể luôn mời gọi ta đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của Chúa. Nhờ sự trợ giúp này, chúng ta hi vọng sẽ đạt được vinh quang vĩnh cửu mà Thánh Thể là bảo chứng vững chắc cho niềm hi vọng của ta.


 

[1] Cl.3:4

[2] Pl.3:20-21

[3] 1Ga.3:2

[4] 1Cr.15:50

[5] Ga.6:54

[6] Ga.6:56-57

[7] 1Cr.15:54-57

[8] Ga.15:13

[9] Ga.15:11

[10] 2Tm.2:11-12

[11] Is.25:6

 


          


 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.