Cùng Với Mẹ Ma-ri-a Chúng Ta Hãy Tôn Thờ Chúa Giê-su Thánh Thể

 

CÙNG VỚI MẸ MA-RI-A CHÚNG TA HÃY TÔN THỜ CHÚA GIÊ-SU THÁNH THỂ

Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

Đức Ma-ri-a đã cống hiến hết mình cho Vinh quang của Chúa Giê-su Thánh Thể. Mẹ biết rằng ước muốn của Chúa Cha Hằng Hữu là làm cho Bí Tích Thánh Thể được mọi người biết đến, yêu mến và phục vụ; nhu cầu của Trái Tim Chúa Giê-su là thông truyền cho mọi người những ân sủng và vinh quang của Người. Mẹ cũng biết rằng sứ mạng của Chúa Thánh Thần là mở rộng và hoàn thiện trong tâm hồn con người triều đại của Chúa Giê-su Ki-tô, và rằng Giáo hội được thành lập chỉ để trao Chúa Giê-su cho thế giới.

Vì thế, tất cả ước muốn của Đức Ma-ri-a là làm cho Người được biết đến trong Bí tích của Người. Tình yêu mãnh liệt dành cho Chúa Giê-su làm cho Mẹ cảm thấy cần phải mở rộng theo cách này, là thánh hiến chính mình - có thể nói như một sự giải thoát - vì Mẹ không thể tôn vinh Ngài nhiều như Mẹ mong muốn.

Kể từ giây phút ở Đồi Sọ, tất cả mọi người đều là con của Mẹ. Mẹ yêu thương họ với sự dịu dàng của Mẹ và mong mỏi cho họ cũng được sự tốt lành cao trọng như Mẹ; do đó, Mẹ khao khát làm cho mọi người biết đến Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, khao khát đốt cháy mọi tâm hồn bằng tình yêu của Chúa, khao khát thấy họ được gắn bó với sự phục vụ yêu thương của Chúa Giê-su, Con của Mẹ.

Để có được ân huệ này, Đức Ma-ri-a đã dành thời gian dưới chân Bí tích Đáng Tôn Thờ Nhất để cầu nguyện và đền tạ. Ở đó Mẹ đã chữa lành thế giới bằng ơn cứu độ của Chúa. Với lòng nhiệt thành vô bờ bến của mình, Mẹ đón nhận những nhu cầu của các tín hữu ở khắp mọi nơi, trong mọi thời đại, những người kế thừa Thánh Thể và là những người tôn thờ Thánh Thể.

Những lời cầu nguyện của Mẹ đã hoán cải vô số các linh hồn, và vì mọi sự hoán cải đều là hoa trái của lời cầu nguyện, và vì lời cầu nguyện của Đức Ma-ri-a không thể bị từ chối, nên các Tông Đồ đã có được nơi Mẹ của Lòng Thương Xót sự trợ giúp mạnh mẽ nhất. “Phúc thay người được Đức Ma-ri-a cầu thay nguyện giúp cho!”

Những người tôn thờ Thánh Thể chia sẻ cuộc đời và sứ mệnh cầu nguyện của Đức Ma-ri-a dưới chân Bí Tích Cực Thánh. Đây là sứ vụ đẹp nhất trong tất cả các sứ vụ, và trong sứ vụ này, chẳng có mối nguy hiểm nào gây ra cho kẻ thi hành. Đó là sứ vụ thánh thiện nhất, vì trong đó mọi nhân đức đều được thực hành. Hơn nữa, nó là điều cần thiết nhất đối với Giáo hội, vốn cần những tâm hồn cầu nguyện hơn là những nhà giảng thuyết hùng hồn, cần những người đền tạ hơn là những người có tài hùng biện. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những con người, sống tinh thần tự hủy, làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa đang bùng lên do tội ác ngày càng gia tăng tại các quốc gia. Chúng ta cần có những tâm hồn, bằng sự khẩn thiết của mình, mở lại kho tàng ân sủng mà sự thờ ơ của đám đông dân chúng đã đóng lại. Chúng ta cần có những người tôn thờ đích thực; nghĩa là những người nhiệt thành và hy sinh. Khi có nhiều tâm hồn như thế vây quanh vị Thủ lãnh Thần linh, Thiên Chúa sẽ được tôn vinh, Chúa Giê-su sẽ được yêu mến, và xã hội một lần nữa sẽ được Kitô hóa, được chinh phục về với Chúa Giê-su Kitô bằng việc tông đồ cầu nguyện trước Thánh Thể.

Cầu nguyện với Đức Mẹ Thánh Thể

Lạy Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Đức Mẹ Thánh Thể, vinh quang của các Kitô hữu, niềm vui của Giáo hội hoàn vũ và niềm hy vọng của thế giới, xin cầu cho chúng con. Xin hãy khơi lên nơi mọi tín hữu lòng sùng kính sống động đối với Bí tích Cực Thánh, để họ có thể xứng đáng được rước lễ mỗi ngày.

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng với Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội tôn thờ, tạ ơn, cầu xin và an ủi Trái Tim cực thánh và yêu dấu của Chúa Giê-su Thánh Thể! 

Chuyển ngữ: Peter Nguyễn Tiến, SSS

Nguồn: http://www.acfp2000.com

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.