Giờ Thánh

Một Giờ Bên Chúa  - Đêm Thứ 5 Tuần Thánh

Một Giờ Bên Chúa - Đêm Thứ 5 Tuần Thánh

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây trước Tôn Nhan Chúa, chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ. Làm sao chúng con không đong đầy tâm tình này khi ở bên Chúa mà nhớ lại năm xưa trong bữa Tiệc Ly, vì yêu thương nhân loại với một tấm lòng xót thương cho đến tận cùng, Chúa đã trao ban Mình và Máu của Ngài cho các môn đệ, để qua đó, Ngài ở với họ "mãi mãi, cho đến tận thế".

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.