Giới Thiệu Ba Cuộc Tĩnh Tâm Quan Trọng Của Thánh Eymard

GIỚI THIỆU
BA CUỘC TĨNH TÂM
QUAN TRỌNG CỦA THÁNH EYMARD

Tủ Sách Thánh Thể

 

LỜI MỞ ĐẦU

Nhân dịp Lễ Giỗ 100 năm của cha thánh Phê-rô Giu-li-a-nô e-ma (Saint Peter Julian Eymard), Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI đã viết cho cha Rô-lân Huột, SSS (Roland Huot), Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Thể, một bức thơ đề ngày 19 tháng 7 năm 1968, trong đó Đức Thánh Cha ca tụng Đấng Sáng Lập của chúng ta và những hoạt động của ngài, đồng thời biểu lộ “sự thán phục về những gì ngài đã thực hiện dưới sự thúc đẩy của một bản năng siêu nhiên để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho Hội Thánh”.

Đức Thánh Cha cũng coi dịp Lễ Giỗ này là một cơ hội hiếm có để chúng ta tỏ lòng thảo hiếu đối với Đấng Sáng Lập bằng cách tôn vinh ngài qua việc trung thành với lối sống ngài vạch ra, bằng cách lượng giá tầm quan trọng đặc biệt của những tư tưởng và gương sáng ngài nêu lên, nhất là bằng cách lợi dụng triệt để di sản phong phú ngài để lại.

Để thực hiện lời khuyên trên của Đức Thánh Cha, thiết tưởng không gì tốt hơn là đào sâu sự hiểu biết về con người của Cha Thánh E-ma (Eymard), và về những gì ngài chủ trương và theo đuổi.

Về con người cha E-ma cũng như về những gì ngài chủ trương và theo đuổi thì không nơi nào ngài bộc lộ rõ rệt hơn là Những Ghi Chú Tĩnh Tâm, vì khi ghi lại những cảm nghĩ của ngài trong các cuộc tĩnh tâm, ngài không cốt ý viết cho bất cứ ai, ngoại trừ cho chính ngài. Vì thế, những gì ngài ghi lại thì ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rất thẳng thắn bộc trực. Đọc và nghiên cứu những ghi chú tĩnh tâm này, chúng ta sẽ hiểu biết sâu xa hơn về con người của cha E-ma và về những chủ trương ngài theo đuổi.

Rất tiếc, Những Ghi Chú Tĩnh Tâm của cha E-ma chưa được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Để bù lại, chúng tôi xin cống hiến quí độc giả một chút khái niệm về các cuộc tĩnh tâm quan trọng nhất trong đời sống của Cha Thánh E-ma và có ảnh hưởng đến cuộc hành trình thiêng liêng của ngài.

Tài liệu sau đây dựa theo công cuộc nghiên cứu của cha Êu-khê-ni-ô Nu-nhes (Eugenio Nunez). Hi vọng tài liệu này khích lệ chúng ta noi theo gương sáng và linh đạo của Cha Thánh E-ma (Eymard) để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho Hội Thánh.

LM Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS


  


 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.