Hãy Để Thánh Thể Chiếm Lấy Con Tim (Lm. Giuse Đỗ Thôn Nhu, SSS)

HÃY ĐỂ THÁNH THỂ CHIẾM LẤY CON TIM

Anh Chị Em thân mến, chúng ta phải cảm thấy thật hạnh phúc vì mình là hội viên Huynh Đoàn Thánh Thể, có được những giờ phút hiện diện bên Chúa Giêsu Thánh Thể, trong khi bao nhiêu người khác đang phải vất vả gồng gánh nặng nề, đang phải lo toan với những công việc bổn phận; hoặc bao nhiêu người khác không có những điều kiện như chúng ta. Là Huynh Đoàn Thánh Thể chúng ta cảm thấy mình được hạnh phúc vì được Chúa ngự trị trong tâm hồn, được trở nên “Tông Đồ Thánh Thể” của Chúa nơi gia đình, nơi khu xóm, nơi Giáo xứ. Là “Tông Đồ Thánh Thể” chúng ta được mời gọi hãy kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể như cành kết hiệp với thân cây nho. Chúng ta được mời hãy nên “trọn lành như Cha chúng ta là Đấng trọn lành” (x. Mt 5,48). “Hãy để Thánh Thể chiếm lấy Con Tim” chúng ta. Tông đồ Thánh Thể là người sống kết hợp và làm việc với Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi liên lỷ kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì luôn được no đầy và đồng thời có thể làm cho những linh hồn khác cũng được no thỏa: “Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5). Nhờ kết hợp với Chúa, chúng ta sống trong Chúa, được trở nên chi thể của Chúa. Bình thường linh hồn ta làm cho ta sống, nhưng khi Chúa Kitô thông truyền cho ta những ý tưởng, tâm tình, lòng nhiệt thành tông đồ của Người để soi dẫn mọi hành vi và trót đời sống ta, thì khi đó ta sẽ đạt tới mức độ hiệp nhất như thánh Phaolô nói: “Không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Con người tôi sẽ không còn những nhỏ nhen, hẹp hòi, không chỉ biết sống cho riêng mình nữa mà ta chỉ còn làm mọi việc “nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa”.

  Anh Chị Em thân mến, nếu không để Chúa Giêsu Thánh Thể chiếm đoạt tâm hồn ta, thì chúng ta sẽ bị của cải vật chất trần gian chiếm đoạt. Chúng ta biết thời đại hôm nay là thời đại của vật chất tiền bạc: “Có tiền mua tiên cũng được”;“Tiền là tiên là phật”; “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”; “Hễ không điều lợi, khôn thành dại. Đã có đồng tiền dở cũng hóa hay”. Dân Do Thái xưa thờ lạy con bò vàng ở chân núi Sinai, ngày nay nhiều người chúng ta cũng thế, tôn thờ của cải vật chất.

 Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Tông Đồ Thánh Thể, hai tuần trước khi qua đời ngài đã xác tín cách mạnh mẽ rằng: “Hy Tế Thánh Thể và việc thông hiệp với Thân Mình Chúa Kitô là nguồn sống và chóp đỉnh của lòng đạo đức”. Mỗi Kitô hữu, nhất là Huynh Đoàn Thánh Thể, chúng ta phải quy hướng lòng đạo đức và tình yêu của mình về với mục đích cuối cùng là việc cử hành Thánh Thể một cách sốt sắng và lãnh nhận cách hiệu quả các mầu nhiệm của Thánh Thể. Thánh Eymard đã nói: “Có Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta không còn mong ước điều gì hơn nữa”. Anh Chị em thân mến, có Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta sẽ được no thỏa không còn bị thế gian chiếm đoạt.

Lm. Giuse Đỗ Thôn Nhu, SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.