Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

CHÚA Ở LẠI VỚI NHÂN LOẠI

KHAI MẠC. (Mời cộng đoàn quỳ)

HÁT: NGƯỜI ƠI HÃY ĐẾN

ĐK: Đây bánh Thiên Thần, Chúa thương rộng ban xuống cho trần gian. Đây suối ơn lành, năm tháng tuôn tràn chẳng khi nào ngơi. Người ơi hãy đến, hãy đến mà ăn. Người ơi hãy uống, uống nước trường sinh. Nào mau mau đến, đón lấy hồng ân, vì lòng thương mến Chúa đã tặng ban.

1. Hỡi người lữ khách mệt mỏi dặm trường, cõi lòng trống vắng lúc đêm dần buông. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy nguồn sinh khí mới trong lòng trào dâng.

2. Hỡi người lữ khách nặng gánh vai gầy, sương chiều nắng sớm lắng lo chẳng vơi. Mau tìm về đây lòng người sẽ thấy mùa xuân đang đến đông dài đang qua.

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình yêu của Chúa quá thẳm sâu, chúng con chẳng thể hiểu thấu, chỉ biết thực sự là Chúa đã vì chúng con mà hiến thân cho chúng con được sống, nay Chúa vẫn muốn ở lại với chúng con qua các bí tích đặc biệt, là sự hiện diện bản thể của Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa vì tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng con cùng quỳ đây, tuyên xưng chắc chắn vào sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể Chúa thực sự hiện diện qua tấm bánh bé nhỏ đơn sơ. Đức tin mách bảo cho chúng con rằng Chúa chắc chắn vẫn còn mãi và đích thực đang ở cùng chúng con qua bánh Thánh. Bởi vì lời Chúa đã khẳng định rõ ràng “này là Mình Thầy” và “Đây là Máu Thầy”. Đức tin của chúng con dựa vào Chúa nên chẳng có thể sai lầm được.

Lạy Chúa, vì tin vào Chúa hiện diện như vậy, chúng con công khai thờ phượng Chúa trong giờ chầu này. Thờ phượng Chúa không còn phải âm thầm khép nép, nhưng là việc thờ lạy công khai và rõ ràng. Xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được dự vào sự sống của Chúa, để chúng con có sự sống; cảm tạ Chúa cho chúng con được thông phần vào đời sống thần linh của Chúa, để chúng con có ánh sáng Chúa soi đường. Amen.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

 Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng quây quần bên Chúa trong giờ phút này thật là một hồng ân lớn lao đối với chúng con. Vì còn biết bao nhiêu người trên thế giới hiện nay đang “thiếu thốn” về “của ăn vật chất”, nói chi đến “của ăn tinh thần” “của ăn đời đời”. Trong khi đó, chúng con lại được “diễm phúc” Chúa cho có cơm ăn áo mặc, có những của ăn tinh thần, nhất là Chúa còn ban tặng cho chúng con Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi sống, cùng thông ban cho chúng con sự sống đời đời. Đứng trước tình thương quá lớn lao này, chúng con thành tâm cảm tạ Chúa, xin Chúa chỉ bảo cho chúng con những việc chúng con phải làm, để xứng đáng đáp lại phần nào tình Chúa thương yêu chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên của ăn của uống cho chúng con. Càng ăn chúng con càng đói; càng uống chúng con càng khát; càng sở hữu chúng con lại càng ước ao. Chúa “ngọt ngào” trong cổ họng chúng con, hơn cả mật ong trong miệng, vượt quá mọi thứ “ngọt ngào” khác trên đời. Lúc nào chúng con cũng thấy đói, khát và ước ao, vì chúng con không sao “múc cạn” được Chúa. Lạy Chúa, xin gia tăng nơi chúng con lòng mến yêu Thánh Thể Chúa, để chúng con luôn biết tìm đến bên Chúa, kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào nơi Thánh Thể. Xin cho chúng con được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi chúng con rước Chúa vào lòng, để được hiệp thông với Chúa và sống sung mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể. Xin tình yêu nơi Thánh Thể Chúa luôn lôi kéo chúng con đến với Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành “tấm bánh đơn sơ” bẻ ra cho muôn người. Amen.

Cộng đoàn hát lại Điệp Khúc: Người Ơi Hãy Đến

ĐK: Đây bánh Thiên Thần, Chúa thương rộng ban xuống cho trần gian. Đây suối ơn lành, năm tháng tuôn tràn chẳng khi nào ngơi. Người ơi hãy đến, hãy đến mà ăn. Người ơi hãy uống, uống nước trường sinh. Nào mau mau đến, đón lấy hồng ân, vì lòng thương mến Chúa đã tặng ban.

TÂM TÌNH SÁM HỐI.

 Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quỳ trước nhan thánh Chúa, chúng con xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng con. Chúa đã yêu thương và hiến mình cho chúng con, nhưng chúng con lại cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Giờ đây, chúng con thành tâm xin Chúa rủ lòng thương xót tha thứ tội lỗi, tẩy sạch mọi vết nhơ trong tâm hồn. Chúng con ao ước được đến với Chúa với một tâm hồn trong trắng như các Thiên Thần để ngày ngày ca ngợi tình thương Chúa. Amen

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

 Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa thật đáng muôn đời phải ca tụng tôn vinh. Vì Chúa đã đến ban thân Mình để nuôi sống nhân loại chúng con. Và hơn thế nữa, Chúa còn ở cùng chúng con trong những bước hành trình trên đường dương thế. Giờ đây, chúng con tin Chúa đang hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể. Nơi Thánh Thể, chúng con kín múc được nguồn sống, nguồn tình yêu và bình an trong tâm hồn. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong những bước đường chông gai của cuộc sống, và luôn nâng đỡ chúng con những khi chúng con cảm thấy cô đơn, buồn sầu thất vọng. Để từng ngày sống của chúng con luôn là bài ca cảm tạ tri ân.

(A): Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm,
Vua muôn dân đã hiến trọn thân mình.
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh,
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

(B): Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại,
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn.
Trót cuộc đời theo chân lý Phúc Âm,
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

(A): Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa.
Người trao tay cho tất cả môn đồ,
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

(B): Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể,
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người.
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

(A): Ôi Bí tích thật cao vời khôn sánh,
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây.
Nghi lễ xưa đâu sánh Bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

(B): Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến,
Cha uy quyền và Con Một từ nhân.
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô                   14, 12-16.22-26

12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA HY SINH VÌ CHÚNG CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa lập bí tích Thánh Thể nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chúa sai các tông đồ đi sửa soạn căn phòng khang trang. Mọi việc diễn ra y như lời Chúa dạy, từ người cầm vò nước đến ông chủ nhà, đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Sự chuẩn bị đó từ trước chúng con chưa thấy ở đâu trịnh trọng như vậy. Chắc hẳn việc diễn ra trong giờ tiệc phải long trọng. Quả thực Chúa đã ao ước dùng bữa tiệc ly sau cùng này từ rất lâu rồi. Trong đó Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và phán “này là Mình Thầy”. Lời Chúa nói đều rõ ràng, dứt khoát và đáng giá ngàn vàng, Chúa cầm lấy bánh, Chúa như thể cầm lấy chính vận mạng của mình, đảm nhận cuộc đời của mình, không hề bị mất trí hay lơ là. Một hành động dứt khoát và lời nói chắc nịch. Cùng 'tạ ơn Chúa vì những gì Chúa Cha ban cho mình, tạ ơn Chúa vì những gì mình có để phục vụ cho công trình cứu độ của con người, Chúa muốn hiến thân mạng sống mình làm giá chuộc. Việc hiến thân của Chúa hoàn toàn nằm trong kế hoạch yêu thương, rất bình tĩnh và tự nguyện. Nếu Chúa không tự nguyện thì chẳng ai bắt được Chúa hiến thân hay phải chết. Chúa cũng cầm lấy chén rượu lên, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và mời các ông uống. Vì đây là máu giao ước, chính Chúa sẽ thực hiện vào ngày hôm sau. Thân thể Chúa bị nát tan vì đòn vọt, máu Chúa cũng đổ ra làm thành Giáo hội và các bí tích phát sinh. Giao ước cứu độ đã được Chúa viết bằng máu của mình, trên chính thân xác mình. Nói đến máu là nói đến sự sống, nói đến thân thể là nói đến toàn bộ thân xác Chúa. Chúa đã hiến trọn thân xác mình làm giao ước và làm thần lương cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu không có đức tin thì những hành vi của chúng con nơi đây chỉ hoàn toàn là mê tín, buồn cười. Chỉ một tấm bánh nhỏ xíu, chẳng đáng một xu, trước truyền phép và sau truyền phép cũng như nhau về chất thể. Mang phân chất chẳng thể thấy được điều gì mới mẻ hấp dẫn cả. Thế nhưng, Giáo hội lại thấy được sức sống của mình nơi đó, đó là lẽ sống của Giáo hội, là sức mạnh của mọi tín hữu, hành vi của chúng con hoàn toàn nghiêm túc. Bởi chúng con tin rằng chính tấm bánh đó đã được Chúa biến thành thân thể Chúa cho nhân loại được sống. Chính rượu nho ấy trở nên máu Chúa cho sự sống nhân loại có chỗ dựa. Chúa cũng trao sứ mạng biến bánh và rượu trở nên Mình Máu Chúa qua tay các linh mục, vì Chúa nói “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!” Giáo hội cử hành lại những lời nói và các động tác của Chúa không hẳn nhớ lại một biến cố đã qua, hay một nhân vật đã trở thành thiên cổ. Nhưng là một cuộc mà Giáo hội gọi là “hiện tại hoá”, tức là Chúa đã dùng các linh mục và chỉ các linh mục cử hành Thánh Thể, để Chúa tiếp tục hiến tế mãi trong Thánh Thể. Lời các chủ tế đọc, không còn là lời của riêng các ngài, nhưng là chính lời của Chúa, hành động cầm lấy bánh tạ ơn của các ngài, không còn là cá nhân, nhưng là hành vi của Chúa. Như thế không phải chủ tế làm, nhưng là chính Chúa Giêsu cử hành qua các linh mục.

Lạy Chúa xin ở cùng các linh mục để đời sống của các ngài xứng đáng hơn mỗi khi cử hành Thánh Thể. Xin Chúa cũng thánh hoá các linh mục, để đời sống của các ngài cũng hoạ lại đời sống của Chúa. Amen.

BÀI HÁT: CON THỜ LẠY

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.
ĐK: Lòng con hân hoan mến tin một Chúa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Chúa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Chúa ngự trong phép mầu chỉ vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày thương đoàn con yếu đuối, tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: THAY LỜI MUỐN NÓI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dùng Thánh Thế để nói lên tình yêu vì chúng con đến tận cùng. Nơi Thánh Thể chúng con tìm được ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống của mỗi người. Trước hết Chúa đã dùng những vật chất bé nhỏ tầm thường, để tạo nên nguồn sống cho con người. Tấm bánh chẳng là gì cả, rất tầm thường; thế nhưng với Chúa, Chúa đã làm cho nó có ý nghĩa. Đó là sự hiện diện của Chúa trong tấm bánh miến và nguồn sống cho tha nhân. Sống ở đời chúng con hay nghĩ hạnh phúc phải là cái gì lớn lao lắm, phải trọng đại lắm, mới trở nên ý nghĩa và có thể ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng không phải thế, tất cả những gì Chúa trao cho chúng con đều có thể đưa chúng con đến sự sống. Với chúng con một bữa cơm gia đình chẳng là gì hết, thế nhưng với rất nhiều người lại là lòng mơ ước không thể có. Bởi vì họ lo làm việc, lo chạy theo sự cuốn hút của tiền, tài, tình, nên chẳng còn thời gian dành cho nhau, dù chỉ để nhìn mặt nhau trong bàn cơm thôi. Với chúng con, vợ chồng con cái sớm tối có nhau. Thế nhưng đó có thể là niềm ao ước của bao người phải xa gia đình xa người thân. Hạnh phúc với họ là được hiện diện bên nhau trong cuộc sống, cho dẫu cuộc sống đó có thể cơ cực, không giàu sang nhưng có nhau là có tất cả. Xin Chúa cho chúng con biết dùng những sự đơn sơ Chúa trao, để mang lại ý nghĩa và sự sống cho nhau.

Sau nữa, Thánh Thể còn nói lên sự hiệp nhất trong yêu thương: nhiều hạt miến trở thành Mình thánh duy nhất, nhiều trái nho ép thành chén rượu. Chúng con tuy nhiều người thuộc đủ mọi thành phần sắc tộc màu da, kể cả mức độ thánh thiện cũng thuộc về Chúa, thuộc về cùng một Giáo hội. Vì nhiều thành phần như vậy nên chúng con rất cần sự hiệp nhất, cần lòng thương cảm, cần sự tan biến đi để cho người khác được hòa nhập và lớn lên. Ngay tại gia đình chúng con rất cần sự hiệp nhất. Cha mẹ cần có chung một cái nhìn, lấy nhau không phải để nhìn nhau cho thoả mãn, nhưng cùng nhìn về một hướng. Trong hướng đó chắc chắn phải có Chúa dẫn đường. Con cái cần sự hiệp nhất của cha mẹ để chúng đi, cần sự thống nhất của hai người để chúng theo, cần sự chỉ dẫn thống nhất. Nếu cha mẹ không hòa thuận thì làm sao nói con cái thương yêu nhau. Nếu cha mẹ bảo con cái theo lẽ phải mà cha mẹ lại sống khác, thử hỏi làm sao chúng thấy được đó là điều tốt. Bởi vì nếu là điều tốt, tại sao cha mẹ lại không thực hiện. Giáo xứ chúng con cần sự hiệp nhất giữa chủ chiên và đoàn chiên, đoàn thể cần sự nhất trí của mọi thành viên. Có như vậy Thánh Thể mới là hiện diện trong Giáo hội, gia đình và giáo xứ chúng con. Và còn rất nhiều những ý nghĩa khác mà chúng con không thể suy niệm hết. Chúng con đến kín múc từ Chúa nguồn sức mạnh và sự hiệp nhất, để chúng con sống những giá trị Thánh Thể ngay tại giáo xứ, gia đình và bản thân chúng con. Xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Amen.

HÁT BÀI: CHÚA SỐNG TRONG TÔI

ĐK. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.

1. Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mong manh của con người, nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Người là con một Thiên Chúa.

2. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người, vì chính người đã đến trong trần gian để đem lại tình thương và hạnh phúc.

TÂM NGUYỆN THỨ BA: ĐỜI CHÚNG CON CŨNG LÀ BÁNH CHO THA NHÂN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là tấm bánh cho nhân loại hưởng dùng, Chúa biết chúng con cần những gì là thực tế, để khơi lên và thể hiện niềm tin của mình. Nên Chúa đã dùng tấm bánh cho chúng con thưởng thức. Quả thật chúng con thấy rất hạnh phúc và sung sướng, khi đến với Chúa để Chúa bổ sức, nâng đỡ chúng con.

Chúa không dừng lại ở việc trao ban và cũng không muốn chúng con trở nên những thành phần chỉ biết lãnh nhận. Không, Chúa mời gọi chúng con trở nên tấm bánh cho tha nhân. Đó là một hồng phúc cho chúng con và nhờ trở thành bánh cho tha nhân như thế, nên chúng con sống mới có hạnh phúc và sau này được trở về cùng Chúa chung chia tấm bánh thánh ở trên Trời. Muốn được vậy trước hết chúng con phải là tấm bánh trước. Ngạn ngữ Latin có câu: “không ai cho cái mình không có”. Nếu đem áp dụng, thì chúng con cần trở nên tấm bánh tốt nhất có thể, thơm tho nhất có thể, để cho người khác hưởng dùng. Nếu tấm bánh của chúng con cũ kỹ hay hư đi, thì chính chúng con cũng chịu không nổi, huống hồ người khác chịu làm sao được. Cuộc sống mỗi người ai cũng có những trách nhiệm, băn khoăn và khắc khoải về bản thân. Tức là ai cũng có thể là chỗ dựa, để cùng nhau tồn tại và phát triển. Điều đó có nghĩa là mỗi người có bổn phận phải lo cho một người hay một nhóm người nào đó. Nếu chúng con có thể dẫn dắt người khác đi về đường chính bỏ lối tà, thì chúng con đã là bánh của Chúa cho người đó. Nếu chúng con biết hy sinh một chút, đừng dành phần của người khác thì chúng con đã là bánh cho tha nhân. Nên việc trở nên bánh không nhất thiết phải biến mình thành bánh, nhưng là tạo những điều kiện tốt nhất có thể để cho người khác sống xứng nhân phẩm của kiếp người. Là bánh và làm bánh là nghĩa vụ hai chiều của mỗi người chúng con. Cho và nhận là hai yếu tố cần cho mỗi người chúng con. Điều quan trọng là chúng con biết cân bằng hai lĩnh vực cho và nhận, nhưng cho thì hạnh phúc hơn là nhận, vì chúng con sẽ trở nên hữu ích hơn. Ước gì chúng con biết khiêm tốn đón nhận từ Chúa sự sống và tiếp nhận nơi tha nhân những trợ giúp cần thiết cho cuộc sống.

Cuối cùng tấm bánh được dệt thành từ những hy sinh lao công của con người: trong thánh lễ trước khi truyền phép, linh mục nâng cao bánh và rượu lên đọc thầm: “Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.” Giáo hội đã xác tín qua lời đọc của chủ tế như thế, nên chúng con thầm cảm tạ Chúa vì đã cho những lao công của chúng con góp thành tấm bánh, để cuối cùng Chúa biến trở nên Mình máu thánh Chúa. Cảm tạ Chúa đã nhận những lễ dâng đơn hèn của chúng con mà làm cho nó có ý nghĩa. Tấm bánh nhỏ bé cũng có thể trở nên Mình máu thánh Chúa, thì những hy sinh của chúng con cho người khác, vì lòng yêu mến Chúa còn có ý nghĩa hơn gấp bội. Điều kiện đặt ra là những hy sinh đó cần phải được kết hợp với Chúa, dâng lên cho Chúa những đau khổ, vất vả của chúng con thì mới mong những sự ấy có ý nghĩa, bằng không thì sẽ trở nên vô ích. Này đây tấm thân chúng con xin dâng lên Chúa, để Chúa biến thành bánh nuôi tha nhân. Amen. 

HÁT BÀI: CON YÊU MẾN 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ trắng trong, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn. Ngài hiến thân bổ dưỡng đoàn con. 

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha, nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đoàn con.

CẦU NGUYỆN: (Mời cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã hiến ban chính Mình Máu Thánh Ngài để làm thần lương nuôi sống chúng con trên đường dương thế. Xin Chúa thứ tha những bất kính của chúng con với Bí tích cực trọng này. Và xin Chúa tiếp tục đến ngự vào trong tâm hồn chúng con dù chúng con tội lỗi và bất xứng, để nhờ chính Chúa ở trong chúng con, giúp chúng con sớm trở nên thánh như Chúa hằng mong mỏi nơi chúng con. Amen.

TÂM TÌNH CẦU (Mời cộng đoàn đứng)

 Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con đến hy sinh cả mạng sống.

Cộng đoàn: Nhưng chúng con vẫn lỗi nghĩa cùng Chúa và không đáp trả tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin Chúa tha thứ và ban cho chúng con lửa yêu mến Chúa ngày đêm.

 Người dẫn: Lạy Chúa, chúng con hay làm mất lòng Chúa, khiến bao lần Chúa buồn đổ mồ hôi máu như trong vườn Cây Dầu.

Cộng đoàn: Xin giúp chúng con luôn biết quý trọng tình yêu Chúa tặng ban và luôn lắng nghe thực thi lời Chúa truyền dạy.

 Người dẫn: Chúa dạy chúng con phương cách nên thánh là cầu nguyện không ngừng.

Cộng đoàn: Xin giúp chúng con luôn hăng say cầu nguyện và chìm đắm trong thinh lặng để kết hiệp mật thiết với Chúa, hầu chúng con nhìn thấy sự yếu đuối nơi mình, mà sửa đổi để ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

 Người dẫn: Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một xã hội ngày càng đề cao vật chất và hưởng thụ.

Cộng đoàn: Xin củng cố đức tin cho chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng: “chỉ có Chúa mới đem lại hạnh phúc”. Và chỉ có Chúa mới làm cho chúng con “thỏa mãn mọi cơn khát” trong tâm hồn.

 Chủ sự: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con niềm vui trong cuộc sống là được biết Chúa. Xin Chúa là nguồn bình an và niềm hạnh phúc, giúp cho chúng con luôn biết sống quảng đại, biết đón nhận và cũng biết cho đi, để đời sống của chúng con luôn là hình ảnh phản chiếu tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình, làm của ăn thiêng liêng cho chúng con. Giờ này đây, chúng con cũng xin cầm lấy chén rượu cuộc đời, để dâng lên Chúa mọi vấn đề của chúng con. Những gì chúng con đang có, xin cảm tạ Chúa, tất cả những gì Chúa trao cho chúng con đều là hồng ân của Chúa, chúng con xin đón nhận với tất cả niềm tri ân, cho dẫu đó là cái mà chúng con cho là không thuận tiện cho chúng con gia đình, con cái, công ăn việc làm,... xin dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng cho mọi người. Chúng con xin mượn lời cầu nguyện của các bạn trẻ để ca khen Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo ánh Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa.” Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng
Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng
Hát bài về Thánh Thể
Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.