Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân - Lời Giới Thiệu

Linh Đạo

Thánh Thể Canh Tân

 

Lời Giới Thiệu

 

          “Được kêu gọi tới Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân”, đó là tựa đề của loạt bài suy niệm của cha Erasto Fernandez, SSS. Những bài suy niệm này được gom lại trong “Ensemble – Together” số 78, Nội San của Dòng Thánh Thể, với mục đích khuyến khích các tu sỹ Dòng Thánh Thể khắp thế giới suy niệm, sống và áp dụng, để phát huy đặc sủng của Dòng mà Cha Thánh Eymard, Đấng Sáng Lập, để lại.

          Theo nhận xét của cha Hans van Schijndel, SSS, Phó Tổng Quyền Dòng Thánh Thể, thì đây là “những kiến thức thần học vững vàng và lành mạnh, được diễn tả bằng thứ ngôn ngữ đơn sơ và cụ thể, cùng với một số câu hỏi rất thực tế và hữu ích, để cá nhân suy niệm thêm và để cho các cuộc chia sẻ cộng đoàn”[1].

          Đây quả thực là một tài liệu sâu sắc và hữu ích cho mọi giới, vì giúp chúng ta đào sâu và hiểu rõ hơn những gì được diễn ra trong cuộc cử hành Thánh Thể, nhờ đó chúng ta có thể tham dự cách ý thức, tích cực và hữu hiệu hơn vào Mầu Nhiệm, trung tâm và tột đỉnh của đời sống Giáo Hội cũng như của đời sống cá nhân. Xin trân trọng giới thiệu.

LM. Dominic Thuần, SSS


 


 


[1] Introduction: Ensemble – Together, #78

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.