Một Giờ Bên Chúa - Đêm Thứ 5 Tuần Thánh

Một Giờ Bên Chúa

- Đêm Thứ 5 Tuần Thánh -

I. KHAI MẠC

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây trước Tôn Nhan Chúa, chúng con xin dâng lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ. Làm sao chúng con không đong đầy tâm tình này khi ở bên Chúa mà nhớ lại năm xưa trong bữa Tiệc Ly, vì yêu thương nhân loại với một tấm lòng xót thương cho đến tận cùng, Chúa đã trao ban Mình và Máu của Ngài cho các môn đệ, để qua đó, Ngài ở với họ "mãi mãi, cho đến tận thế" (Mt 8,20). Lời hứa năm xưa ấy, nay vẫn còn có ý nghĩa và giá trị trước mặt mỗi người chúng con.

Chúng con giờ đây được ở bên Chúa như các môn đệ, thật là một sự hạnh phúc vô bờ. Chúng con biết thân thưa với Chúa làm sao đây ngoài việc thờ lạy và yêu mến Chúa.

Trước sự yếu hèn của mỗi người chúng con, chúng con xin Chúa dủ lòng thương trợ giúp và kiện toàn lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn luôn xác tín rằng: bí tích Thánh Thể đang hiện diện trước mặt mỗi người chúng con là biểu hiện của một tình yêu vô biên được bộc lộ trên Thánh Giá vinh hiển.

Bí tích Thánh Thể nói cho chúng con biết về một sự hạ mình khó tin của Ngôi Hai Thiên Chúa, nay đã hạ mình cúi xuống, và nâng chúng con lên, Ngài chấp nhận mất tất cả hầu chiếm được chúng con cho Chúa Cha.

Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng đầy lòng trắc ẩn, chậm bất bình và rất mực khoan dung (x.Tv 103, 8 ), xin lấy tình thương mà ôm tất cả nhân loại chúng con giờ đây đang thờ lạy Chúa, trong tình yêu vô biên của Ngài. Tình yêu vĩnh cửu mà Chúa Cha dành cho Chúa, cũng như chính Chúa dành cho Chúa Cha, tình yêu của Chúa Cha và Chúa đối với Chúa Thánh Thần, và tình yêu của Chúa Thánh Thần đối với Chúa Cha và Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đang ở bên cạnh mỗi người chúng con, xin tác động và dẫn dắt chúng con luôn mãi hôm nay, ngày mai và suốt cả cuộc đời này, nhờ đó,  chúng con luôn biết sống thờ lạy và yêu mến, Đấng đã yêu thương chúng con cho đến cùng, hầu chúng con được sống đời đời với Người ngay hôm nay cho tới ngày được sống bên Chúa mai mãi….

Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

II. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

           1. Công bố lời Chúa - (ngồi)

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô (1Cr 11, 23-26)

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: "Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến".

Ðó là lời Chúa. 

          2. Chia sẻ:

Lạy Chúa Giêsu, thật chúng con không thể nào hiểu nổi, Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con đến nỗi chết nhục nhã trên thập giá để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu trao ban, hy sinh và tận hiến cho đến cùng.

Khi lập Phép Thánh Thể, Chúa đã tự hiến chính thân mình làm lương thực nuôi dưỡng chúng con, cũng như qua đó ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Không những thế, Chúa còn cho chúng con được diễm phúc tham dự vào sự sống của chính Chúa khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, để có được sống đời đời ngay từ bây giờ.

Khi nói với các Tông Đồ hiện diện: “Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19 ;1 Cr 11, 24). Điều này có nghĩa là sau khi thiết lập bí tích Thánh Thể, Chúa cũng thiết lập luôn bí tích Truyền Chức Thánh. Với lời mời gọi kể trên, cho thấy Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và tín nhiệm con người. Mặc dù phàm nhân bất xứng đầy lỗi phạm, Chúa vẫn ủy thác cho con người một sứ mạng cao quý và quan trọng là được thay mặt Chúa để hiện tại hóa Hy tế Thập giá trên bàn thờ mỗi ngày như xưa trên núi Sọ, Ngài đã hiến dâng nhân loại lên Thiên Chúa. Tất cả chỉ vì tình yêu và thương xót con người đang khao khát tìm về cõi phúc trường sinh.

Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Chúng con xin muôn vàn tán tạ hồng ân Chúa.

Chúng con xin hợp cùng thần thánh trên trời và mọi người dưới thế ngợi khen và quì thờ lạy Chúa.

Hát bài: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa

---Thinh lặng mấy ít phút-----

          3. Công bố lời Chúa - (đứng)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13, 1-15).

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?" Chúa Giêsu đáp: "Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu". Phêrô thưa lại: "Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con". Chúa Giêsu bảo: "Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy". Phêrô liền thưa: "Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa". Chúa Giêsu nói: "Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu". Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: "Không phải tất cả các con đều sạch đâu".

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: "Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con".

Ðó là lời Chúa.

          4. Chia sẻ 1: (ngồi)

Trên đỉnh tình yêu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu thật là cao quý, làm người ai cũng hằng mong ước mình được đụng chạm và sống trong tình yêu này.

Đêm nay, chúng con thật là hạnh phúc khi được ở lại và chiêm ngắm tình yêu mà Chúa đã dành cho các tông đồ trong bữa Tiệc Ly nay lại ở với con trong ngôi thánh đường này.

Như các tông đồ ngày xưa, Chúa trao ban cho chúng con chính Thân Mình Ngài để chúng con được nên một với Chúa và với anh chị em.

Quả thật là như thế, khi Chúa mời gọi các tông đồ và hôm nay đến lượt mỗi người chúng con “ Đây Mình Thầy hiến ban cho anh em, đây là Máu Thầy đổ ra vì anh em, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Ngoài ra, qua bài Tin Mừng hôm nay diễn tả việc Chúa cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, một việc chỉ dành cho người nô lệ! Chúa đã cúi xuống và xuống cho đến tận cùng, bất kể người tông đồ đó là ai, tương tự như khi Chúa trao thân mình của Ngài cho các ông qua hình ảnh tấm bánh và ly rượu.

Chúa giống như người mẹ hiền lo lắng, chăm sóc cho đàn con được lớn lên, mạnh khỏe, Chúa bất chấp tất cả, kể cả trong số đó có người không dám để Chúa làm việc đó như Phêrô, và cũng có những người đầy tội lỗi, nhiều yếu đuối, mỏng dòn…để con người được bước vào ánh sáng rực rỡ, vinh quang của lẽ phải, sự thật.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã lấn át sự bội phản, trắng trợn của Giuđa.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã phủ lấp tất cả sự cam tâm chối Chúa tới ba lần của Phêrô.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã quên đi tất cả sự hèn nhát chạy trốn của các tông đồ khi Chúa bị người ta bắt, đánh đập, kết án chết trên thập giá.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã vượt qua mọi sự để giúp cho tên trộm nhận ra được người cùng đóng đinh với mình là Đấng toàn dân đang mong đợi mà tha thiết xin Ngài “ Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng”

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã vượt qua mọi sự để giúp viên sĩ quan ngoại đạo nhận ra Chúa thật là “ Đấng Con Thiên Chúa”.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã lấn át cái nắm tay hùng hổ và tiếng hô to đòi đóng đinh Chúa vào thập giá của người Do Thái để rồi nức nở khóc lóc, đấm ngực trở về nhà ăn năn, sám hối.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã biến đổi một con người nhiệt thành trong đạo cũ trở thành con người nhiệt thành cho Chúa như thánh Phaolô.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này đã giúp nhiều người tội lỗi ăn năn, sám hối trở về và trở thành một vị thánh, vị thánh lớn trong Giáo Hội như thánh Augustinô.

Tình yêu cao đẹp có một không hai này còn mãi mãi giang rộng đón chờ con, chờ đón mọi người lạc lối, sai đường giật mình tỉnh giấc, ăn năn trở về.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cứ tưởng chúng con là kẻ hậu sinh sẽ học được những bài học đắt giá mà Giuđa, Phêrô hay các tông đồ hay những kẻ lầm lạc khác…để lại trên con đường sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa hôm nay, nào ngờ chúng con cũng chẳng có thua kém gì các vị ấy, có khi còn tệ hơn các vị ấy nữa!

Trong đêm linh thiêng này, nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể với một tình yêu cao đẹp và quý báu Ngài dành cho con, để rồi nhìn về bản thân với những bước đường theo Chúa mà chúng con đã bước qua, chắc chắn chúng con phải giật mình, kinh hoàng, điều mà từ lâu con vẫn tưởng mình đã thật là ngon lành trên đường theo Chúa.

Chúng con mới chỉ dừng lại trên những thánh lễ ngày chúa nhật hay một vài lễ trọng.

Với việc tham dự thánh lễ cũng có một vài lần con sốt sắng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chưa có được một lần nào con khao khát được ở bên Chúa để rồi lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, dẫn dắt….

Chưa có lần nào con reo vui vì có Chúa Giêsu Thánh Thể ở trong con tim, để rồi sau đó con hân hoan giới thiệu Chúa cho mọi người qua chính cuộc sống dấn thân, bác ái, bao dung…

Và nhất là con chưa có ý thức trở thành dấu chỉ, trở thành ánh sáng để mọi người có cơ hội nhận ra Chúa, một Chúa Giêsu Thánh Thể, đang ở giữa hay đang đồng hành với mọi người…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cánh cửa tình yêu bất diệt Chúa đã mở ra và đặt vào con người của chúng con, chúng con đã thật là diễm phúc đứng trước cánh cửa tình yêu cao vời này. Nhưng tiếc thay, cho đến bây giờ chúng con lại chưa thật sự được sống trong hạnh phúc vô tận ấy.

Vì vậy, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đuổi xa con những tâm tình bất chính theo kiểu loài người, theo thói đời thế gian. Xin cho con mạnh dạn mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu của Chúa, cho dù có phải hy sinh, phải từ bỏ điều này điều kia. Nhưng tất cả những điều mà chúng con khước từ ấy có là gì so với việc có được tình yêu của Chúa mà Chúa đã để lại trong bí tích tình yêu, bí tích Thánh Thể.

“Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” 

Hát: Chúa là Tình Yêu

          5. Chia sẻ 2: (quỳ)

Lạy Chúa Giêsu, chiều nay chúng con vừa sốt sắng cử hành Bí tích Thánh Thể do Chúa thiết lập vào sau bữa tối cuối cùng với các Tông Đồ trong nhà Tiệc Ly, trước giờ hấp hối trong vườn Cây Dầu, để muôn đời tưởng nhớ tới sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa giữa chúng con.

Giờ đây, chúng con đến bên Chúa trong giờ cầu nguyện đặc biệt của tối Thứ Năm Tuần Thánh lịch sử này, hầu cảm nghiệm tình yêu tự hiến của Chúa, “yêu thương cho đến cùng” như Thánh Gioan đã diễn tả (Ga 13,1). Chúng con cũng muốn được ở bên Chúa như ba người môn đệ thân tín đã được Chúa kêu mời đi vào vườn Cây Dầu, cùng Chúa canh thức để đón nhận thánh ý Chúa Cha (Mt 26,36) mà vâng phục cho nỗi bằng lòng chịu chết (Pl 2,8 ; x. Dt 5,8).

Lạy Chúa, dù con người chúng con vốn yếu đuối, nhưng cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh, để chúng con được cùng Chúa sống những giờ phút cuối cuộc đời dương thế của Chúa, biết cùng Chúa sống mầu nhiệm vượt qua trong những ngày cực thánh này...

Thánh Gioan gợi lên trong chúng con nhớ lại: "Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng" (Ga 13,1-2). Thật kinh ngạc, kinh ngạc đến lạ thường về tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ. Cũng như các môn đệ, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi không có ngòi bút nào trên trần gian này có thể diễn tả hoặc viết ra hết được tình yêu thương ấy, trong những ngày cuối cùng của “kiếp người” lầm than và cay đắng. Vì yêu, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, lấy chính Thịt Máu Mình làm của ăn của uống nuôi dưỡng chúng con. Để tiếp tục yêu thương và tha thứ cho con người tội lỗi chúng con. Và cũng chính hôm nay, Chúa còn truyền dạy chúng con phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu.

Lạy Chúa, tưởng niệm việc Chúa thiết lập Giao Ước mới trong Mình và Máu Thánh Chúa. Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể chức Tư Tế và trao giới răn mới như lời trăn trối cuối cùng của Chúa trước khi từ giã trần gian. Chúa đã yêu mến các kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian. Chúa đã yêu thương họ đến cùng. Tình yêu được diễn tả bằng việc rửa chân cho các môn đệ.

Tình yêu phải như vết dầu loang lan tỏa tới khắp cả mọi người. Tình yêu càng rộng, cuộc chiến thắng của Chúa càng mau tới giai đoạn hoàn tất.

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, một lần nữa, Chúa mời gọi chúng con: “Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13,15). Bằng cách này, Chúa thiết lập một sự liên kết thân mật giữa bí tích Thánh Thể, bí tích của quà tặng hy sinh và huấn lệnh yêu thương.

Ai tham dự bàn tiệc của Chúa thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị. Vì vậy, mỗi lần chúng con tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng con cũng thưa “Amen” trước Mình và Máu Thánh Chúa, như thế chúng con cam kết thực hiện điều Chúa đã làm, là “rửa chân” cho anh chị em, trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Ðấng “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ”(Phil 2,7).

Tình yêu là di sản cao quý nhất mà Chúa để lại cho những ai được Chúa kêu gọi bước theo. Chính tình yêu của Chúa, được chia sẻ bởi các môn đệ, là điều được ban tặng cho tất cả nhân loại trong buổi chiều nay.

Thánh Thể là một ban tặng cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nhận. Ðứng trước Phêrô, người đã từ chối không chịu để được rửa chân, Chúa đã nhấn mạnh đến nhu cầu phải nên thanh sạch để có thể dự phần vào bàn tiệc Thánh Thể.

Nghi thức rửa chân nói lên sự khiêm tốn của mình đối với người khác, nhìn nhận rằng mình là người có tội, nếu có điều gì là do tôi chứ không phải do anh em, tha nhân thật sự là anh em của tôi. Bác ái không phải là chối từ việc người khác không có lỗi, nếu lỗi là có lỗi với Chúa. “Rửa chân cho nhau” chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới, tất cả đều là tha thứ, yêu thương và giúp đỡ nhau.

Lạy Chúa Giêsu, hiện thân của tình yêu vô bờ bến, trong ngôi vị Thiên Chúa, nhưng Chúa đã trở nên thấp hèn để cảm thông, chia sẻ với chúng con. Còn chúng con cùng trong thân phận làm người như nhau, đáng lẽ chúng con phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhưng chúng con thường để cho sự ganh ghét, hận thù thắng thế. Ðiều răn mới Chúa truyền cho chúng con: hãy yêu thương nhau. Xin cho chúng con mau mắn thi hành điều Chúa truyền trong gia đình, trong xứ đạo, nơi công sở... của chúng con. Ước gì nước Tình Yêu Chúa mau hiển trị. Amen.

Hát bài: Thầy là Cây Nho

          6. Dâng lời cầu nguyện: (đứng)

Người xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa một xã hội mỗi ngày một bị tục hóa, chỉ biết sống ích kỷ và hưởng thụ; với một nền văn hóa đưa con người đến văn minh của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình yêu thương, hiến thân và lòng quảng đại. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa để lại, ngõ hầu chúng con biểu lộ và làm chứng về một Thiên Chúa tình yêu, giầu lòng thương xót nhân loại.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Người xướng: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa nỗ lực hết sức mình để làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Những việc bác ái của chúng con chỉ là để cho người ta thấy chứ không phải làm sáng Danh Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Người xướng: Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là mộn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con biết bỏ đi những gì gây xáo trộn, mất đoàn kết, làm rạn nứt tình tương thân tương ái trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn. Để chúng con bày tỏ lòng kính mến Chúa, bằng việc yêu thương giúp đỡ mọi người, nhờ đó, họ nhận biết chúng con là môn đệ Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Người xướng: Lạy Chúa, chúng con hết lời ngợi khen, chúc tụng và cám tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con trong Bữa Tiệc Ly năm xưa. Xin thương xót chúng con. Xin thay đổi trái tim nguội lạnh của chúng con. Xin khơi dậy trong chúng con tâm tình yêu thương, hy vọng và dâng hiến. Xin giúp chúng con kiên tâm suy niệm tình thương Chúa, để tâm hồn chúng con dào dạt ân tình Chúa và can đảm sống ân tình này cho dù cuộc sống đầy thử thách, lắm gian nan .

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

          7 . Hát kết: Đến Muôn Đời Con Cảm Tạ

Kinh Trông cậy:

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.