Phần I - Chương III - Linh Đạo Ki-tô Giáo Hiện Đại Là Gì

CHƯƠNG III

LINH ĐẠO KI-TÔ GIÁO HIỆN ĐẠI LÀ GÌ?

MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM

 

          - Linh Đạo Ki-tô Hữu Hiện Đại có tính cách nhập thể hơn là cánh chung. Quả thực, vì linh đạo này cổ võ sự dấn thân hơn là ẩn dật, hướng về trần gian hơn là đời sống ẩn tu, và biểu lộ sự hiến thân lớn lao hơn cho việc phục vụ những người túng cực trong công cuộc tông đồ xã hội. Thế giới được coi là tốt đẹp và người kitô hữu là một thành phần của thế giới ấy.

          - Linh đạo hiện đại cũng nhắm vào cộng đồng hơn là cá nhân: ý thức về trách nhiệm phải yêu thương cũng mãnh liệt như nhu cầu chấp nhận tình yêu là nguồn mạch cho sự lớn mạnh của con người. Linh đạo ấy cũng là linh đạo hành động, đó là một linh đạo tông đồ sâu xa, vì ngay cả cầu nguyện cũng được coi là một hoạt động tông đồ chứ không phải chỉ là một phương tiện giúp cho công cuộc tông đồ được tốt đẹp hơn.

- Linh đạo hiện đại cũng là linh đạo đặt Chúa Ki-tô làm trung tâm: Chúa Giê-su không những chỉ là mẫu mực và nguồn mạch thánh thiện, nhưng còn là Đấng mà mọi ki-tô hữu phải làm chứng, Người cũng là Đấng chúng ta gặp gỡ trong phụng vụ và nơi tha nhân.

          - Linh đạo hiện đại sau cùng là một linh đạo bộc phát, đích thực và cá nhân. Vì chúng ta luôn nghe những tiếng kêu gào vang lên không ngớt thấu đến tai chúng ta, để đòi được nhìn nhận căn cước của mình, được tự do, được hoàn tất, được thỏa nguyện, cùng với những phản ứng chống lại những phương pháp và sự tuân giữ các giáo điều cách máy móc.

          Để tiến tới một Linh Đạo Thánh Thể Canh Tân, chúng ta càng ngày càng phải chấp nhận những đặc điểm của linh đạo hiện đại, chẳng vậy chúng ta sẽ bị bỏ lại đàng sau và không còn phù hợp với thế giới chung quanh ta nữa.

          Dựa vào căn bản trên, chúng ta liên tưởng đến đường lối của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô, ngài luôn tìm những phương thức hoàn hảo nhất để đáp lại tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ nơi Thánh Thể. Luật Sống số 3 cho biết phải làm thế nào và tại sao cuộc cử hành Thánh Thể và cầu nguyện của ta phải được thể hiện qua hành động để mưu ích cho những người nghèo khó và túng cực; ngài cũng cố gắng hết sức để làm cho tình yêu của ngài trở nên chân thực và cá nhân (Hãy nhớ lại mối tương quan giữa ngài và Cha de Cuers). “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”, đó là câu hỏi mà ngài không ngừng đặt ra và câu hỏi ấy đã thôi thúc ngài biểu lộ tình yêu mãnh liệt và mối quan tâm chân chính đối với người khác.

NHỮNG ĐỀ NGHỊ THỰC HÀNH

          Một trong những đề nghị cụ thể để thực hành là chúng ta cần khích lệ các anh em trong cộng đoàn hơn, nhất là những anh em cần chút nâng đỡ của các anh em khác để có thể thực hiện được những công cuộc tông đồ. Nhiều cộng đoàn của chúng ta đang phải vật lộn bằng nhiều cách để tìm giải pháp tốt đẹp nhất hầu đáp lại những thách đố mà họ đang phải đối đầu, như: xây dựng ngôi thánh đường mới, thỏa mãn những đòi hỏi của công cuộc tông đồ xã hội hay của công cuộc đào tạo, v.v. Một lời nói cảm thông, hỗ trợ và khích lệ trong tình huynh đệ sẽ làm cho linh đạo của ta vượt được quãng đường dài để trở thành thực tại và chân chính hơn - khởi đầu từ những người gần gũi nhất.


 


 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.