Phụng Vụ Tuần Thánh Cho Người Dân Tộc

Kỉ niệm việc Chúa chết trên cây Thập Giá để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại, Mẩu Bánh Vụn cùng đoàn bác sĩ thăm và khám bệnh, xoa dịu chữa lành vết thương về thể xác cũng như tâm hồn cho bà con dân tộc Stiêng.

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.