Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 15 Thường Niên A

Chúa Nhật XV Thường Niên

NGƯỜI GIEO GIỐNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 13,1-9

Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe."

SUY NIỆM

Người nông phu cần mẫn đã lựa và tích trữ giống lúa tốt và đem hạt giống đi gieo.

Có hạt rơi bên vệ đường, bị người qua kẻ lại đạp lên và chim trời nhặt đi. Đó là hình ảnh những người không chú tâm nghe lời Chúa. Họ có mặt trong nhà thờ, hay nhiều khi họ không muốn vào trong nhà thờ mà chỉ đứng ngoài. Ai giảng gì ai nói gì họ không để ý nghe, hoặc đợi giảng xong mới vào nhà thờ...

Có hạt rơi trên sỏi đá, vì thiếu nước nên dù mọc được nhưng khi nắng lên là héo. Ngụ ý Chúa nói lòng trí những người nông nổi, thích nghe lời Chúa đó, nhưng không để tâm thực hành, nên lời Chúa cũng bị thui chột và chết như hạt giống gieo trên đá sỏi.

Có hạt rơi vào bụi gai mọc lên được nhưng bị cớm gai mà không sinh hoa kết trái được là những người tuy đến nghe lời Chúa, nhưng lòng còn vấn vương nhiều chuyện, như lo kiện cáo, báo thù, muốn làm giàu hoặc tâm hồn còn vướng mắc tình cảm vụn vặt, hoặc ích kỷ, hay giận hay hờn, thì lời Chúa làm sao vươn lên được để có hoa trái?

Những hạt rơi vào đất tốt đã được cày bừa tưới bón, tất nhiên mọc lên và vươn cao, đâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết trái dồi dào gấp trăm, ít ra cũng được 60 hay ba mươi.

Nhưng tại sao Chúa dùng dụ ngôn để giảng dạy? Dụ ngôn là những truyện dạy đời, nhưng không nói thẳng, để người nghe không hiểu ngay, tránh được những phản ứng bồng bột hay chống đối. Vì buộc phải suy tư mới hiểu ý nghĩa.

Dụ ngôn vì thế là những câu truyện bóng bẩy nói gió cho chạnh lòng mây. Nói chuyện này nhưng nhằm chuyện khác.

Người nghe phải suy nghĩ, và vì suy nghĩ mà khám phá ra nhiều chuyện khác làm cho lòng ta thấm nhập lẽ phải điều hay giúp ta trưởng thành.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là lời chân lý từ Thiên Chúa phát xuất để hoặc thanh tẩy hay xây dựng cho đời. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận Chúa với tâm hồn kính mến và biết ơn.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa và can đảm đem ra thực hành để đời con được thăng tiến.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đổ ơn Chúa làm cho lòng chúng con nên như đất tốt, để lời Chúa vươn lên và đem lại hoa trái cho đời chúng con.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin chặt gai góc và khai quang tâm hồn chúng con, để lời Chúa bén rễ trong lòng chúng con và sinh hóa trái cho đời chúng con.

*Hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.