Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 19 Thường Niên A

Chúa Nhật 19 Thường Niên A

CHÚA ĐẾN AN ỦI CÁC MÔN ĐỆ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 14,22-33

Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!", và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Ông Phê-rô liền thưa với Người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với!" Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!"

SUY NIỆM

Sợ ma là tâm trạng do giáo dục gia đình và ảnh hưởng xã hội với những câu truyện tưởng tượng về ma quái, làm cho nhiều người tuy lớn mà tâm tưởng chưa trưởng thành.

Khi nói ma, người ta thường nghĩ đến người chết hiện về. Nhưng có thật là người chết hiện về không, mà hiện về để làm gì? Để dọa nạt con cháu sao? Không thể có điều đó. Vì những người đã lìa cõi thế, có tâm tình quảng đại, hiểu và yêu thương tha nhân hơn.

Đàng khác, khi chết rồi, linh hồn ta hoặc là được về cùng Thiên Chúa, hoặc phải giam trong hỏa ngục, hay được thanh luyện chờ được hưởng mặt Chúa đời đời.

Như vậy đâu có được tự do đi đây đi đó, nhất là đi dọa nạt người ta!

Vậy nhờ đức tin ta phải tin là không có ma. Nếu có ai chết mà hiện về đều được Thiên Chúa cho phép vì một mục đích riêng tư cần thiết nào đó. Ví dụ còn một số tiền cất kín đâu đó, bảo con cái lấy, đem đến trả nợ hay giúp cho một người đang gặp khó khăn và thiếu thốn.

Hoặc con cái đang bất hòa với nhau, ảnh hưởng đến đời sống đức tin của nhiều người trong gia đình, chỉ vì hiểu lầm nhau; người ấy được về chỉ vẽ cho con cái biết sai lầm và làm hòa với nhau.

Các thánh Tông đồ là những người chất phác, đơn sơ, bị ảnh hưởng môi trường và xã hội cũng tin có ma.

Chúa Giêsu đã lợi dụng cơ hội sóng gió làm cho các ông chao đảo giữa biển khơi, đi trên mặt nước đến với họ.

Dưới ánh sao đêm, đang lúc họ lo sợ chèo chống, lại thấy một bóng người lướt qua họ. Họ sợ hãi la lên: "Có ma kìa". Và Chúa đã lên tiếng trần an họ, đồng thời để phá đổ niềm tin dị đoan của họ, Ngài bảo họ: "Thầy đây, làm chi có ma. Ma đâu có xương có thịt như Thầy đây".

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con vững tin vào Thánh Tâm dấu yêu của Chúa và giải thoát chúng con khỏi những điều dị đoan phi lý.

*Hát: Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến với các Thánh Tông đồ trong đêm tối và trong lúc họ gặp sóng to gió lớn để đánh tan sự mê tín dị đoan của các ngài. Xin giúp chúng con được vững niềm tin vào tình thương vô biên và sự hiện diện của Chúa khắp nơi.

*Hát: Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được càng ngày càng tin vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, và được Chúa che chở phù trì.

*Hát: Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được vững tin rằng trong mọi nơi mọi lúc Chúa vẫn ở bên chúng con, che chở phù trợ và hướng dẫn chúng con.

*Hát: Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.