Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 20 Thường Niên A

Chúa Nhật 20 Thường Niên A

LÒNG TIN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 15,21-28

Khi Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm! " Nhưng Người không đáp lại một lời.

Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!" Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

SUY NIỆM

Bà mẹ người Canaan có đứa con bị quỷ ám và làm khổ thân xác nó. Bà biết Chúa Giêsu đang giảng dạy ở gần Bêtania, nên đến xin Chúa chữa con bà.

Chúa làm lơ để thử lòng bà. Rồi lại dùng câu tục ngữ: "Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó", ngụ ý từ chối.

Vì thương con và cũng vì được nghe người ta đồn thổi về quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa. Bà khiêm nhường nài nỉ: "Thưa Thầy, đúng vậy. Nhưng lũ chó con cũng được ăn những mụn bánh từ bàn ăn rơi xuống".

Chúa đã làm mặt cứng cỏi khi đầu vì Chúa muốn cho dân chúng thấy đức tin và lòng khiêm nhường của bà. Và cũng muốn cho ta biết phải kiên trì và vững tin khi cầu nguyện.

Về đức tin, bà mẹ đau khổ  ấy đã tìm đến với Chúa vì bà tin Chúa là vị ngôn sứ quyền năng và nhân hậu. Có thể một người khác nghe câu tục ngữ kia đã sùng lên vì cho là mình bị khinh chê. Nhưng bà này đã phản ứng một cách rất khiêm nhường. Khiêm nhường là chìa khóa mở lòng Thiên Chúa.

Về cầu nguyện, bà này vừa khiêm nhường vừa kiên trì. Khiêm nhường và kiên trì là hai bí quyết làm dịu lòng Chúa, nên con bà được khỏi sự quấy rối của ma quỷ. Vì dù ta không cầu nguyện thì Chúa cũng đã luôn luôn để ý đến ta, nghe lời ta.

Phương chi khi ta tin tưởng mà đến với Chúa, lại khiêm nhường và kiên trì thì tất nhiên Chúa phải nghe.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin quỷ dữ dù mưu mô xảo quyệt, không thể làm gì được những ai tin tưởng vào Chúa. Xin thắp lửa tin yêu Chúa nơi chúng con.

* Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để khống chế chúng con, quỹ dữ làm hết cách, sử dụng mọi mưu gian chước dối để dập tắt đức tin nơi lòng chúng con. Xin Chúa hãy ra tay nâng đỡ chúng con.

* Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng lòng Chúa khoan nhân đại độ. Chúa thử chúng con như Chúa thử lòng tin của người phụ nữ Canaan. Xin thêm đức tin cho chúng con.

* Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết kiên trung khi cầu nguyện và khiêm nhường phó thác đời mình cho Chúa.

* Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.