Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 21 Thường Niên A

Chúa Nhật 21 Thường Niên

PHÊRÔ - ANH LÀ ĐÁ

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 16,13-20

Khi ấy, Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

SUY NIỆM

Đức Chúa Giêsu đã tạo cơ hội cho các môn đệ Chúa tìm hiểu về bản thân và sứ mạng của Ngài, bằng câu hỏi gợi ý xa xa : Người ta nói Con Người là ai ?

Các môn đệ đã phản ảnh dư luận của dân chúng và nhờ đó hiểu về Thầy mình là nhân vật trổi vượt hơn cả Elia, một vị ngôn sứ vĩ đại vẫn còn lưu danh nơi dân tộc mình. Các ông cũng thấy mình đã được đồng thời với vị ngôn sứ dân chúng mến mộ, mà chính Gioan Tẩy giả đã nói : Là Đấng cao trọng mà ông không đáng cúi xuống cởi dép cho Ngài.

Nhờ hiểu biết ngọn nguồn như vậy, Thánh Phêrô đã thay mặt cả anh em tuyên xưng: Thầy là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Mt.16,16).

Đức Chúa Giêsu hài lòng về lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô và đã tuyên dương người: Này anh Simon con Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng chính là Cha của Thầy (Mt.16,12).

Đức Giêsu là Đấng Kitô, tức Đấng Cứu Thế, Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa hằng sống, là nền tảng đức tin. Vì nắm vững được nền tảng đức tin như vậy, Thánh Phêrô đã được Đức Giêsu Kitô gọi là Đá tảng, trên Đá này Chúa xây Hội thánh, mà bè lũ Satan dù có xông ra cũng không làm gì được. Chúa lại ban cho Thánh Phêrô được sử dụng và được thông truyền cho Hội Thánh quyền ràng buộc hay tháo cởi. Tức là quyền được tha tội hay cầm buộc người ta. Đó là Nhiệm tích Hòa giải, để hễ ai khiêm nhường nhận biết và xưng thú với quyết tâm chừa cải, thì tội gì cũng được tha, nhưng phải xưng thú với Linh mục được quyền tha tội.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lập Hội Thánh để quy tụ chúng con lại thành đoàn dân riêng của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

* Hát: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hội Thánh là Nhiệm thể Chúa và Chúa đã cho chúng con được là chi thể của Nhiệm thể cao quý này. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

* Hát: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa lại hiến mình làm lương thực nuôi Hội thánh Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

* Hát: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa cũng lấy chính máu thánh Chúa thanh tẩy chúng con, để chúng con được thực sự là chi thể của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

* Hát: Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.