Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 23 Thường Niên A

Chúa Nhật 23 Thường Niên A

SỬA DẠY NHAU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 18,15-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

"Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

"Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

SUY NIỆM

Chúng ta như người đeo hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái trước ngực để đựng những cái không hay không tốt của tha nhân. Cái sau lưng thì đựng cái xấu của ta.

Vì thế ta dễ thấy cái xấu của người khác mà không thấy cái xấu của mình. Do đó có câu: "Nói người phải nghĩ đến thân, thử sờ lên gáy xem gần hay xa".

Vậy muốn sửa mình thì phải nhờ người khác nhận xét giúp ta. Nhưng thường tình không ai vui nghe người ta bảo mình có tật này tật nọ, nếu không là thánh hay muốn nên thánh.

Chúa Giêsu muốn chúng ta giúp nhau sửa mình và Chúa cũng cho chúng ta chỉ nam về việc này là :

Trước hết phải tôn trọng người mà ta muốn giúp, phải dè dặt để không phạm tự ái hay danh dự người ta, nên chỉ một người kín đáo mách bảo người kia. Nếu người có lỗi không nghe thì bấy giờ cần 2, 3 người cùng biết chuyện, để tỏ ra nói có sách, mách có chứng.

Nếu đương sự vẫn không nghe, mà điều sai trái của họ có hại đến ích chung hay có hại cho đoàn thể thì lúc đó mới nên đưa ra Hội Thánh, tức là phải cho vị lãnh đạo hay tập thể lãnh đạo biết để tìm cách sửa sai.

Nhưng dù riêng tư, dù trong tình bạn chung, dù là cộng đoàn, phải luôn lấy vinh danh Chúa, phúc lợi cho tha nhân làm đích và dịu dàng chỉ vẽ, vì một thùng giấm không giết nổi một con ruồi, nhưng một giọt mật có thể tiêu diệt cả lũ ruồi đông đảo.

Và trước hết là dù ở trường hợp nào, kín đáo trong hai người, hay thân mật trong nhóm, hoặc cả cộng đồng, đều phải lấy việc cầu nguyện cho đương sự làm đầu, vì nếu không có ơn Chúa chúng ta chẳng làm nên trò trống gì.

Vì thế Chúa dạy: Nếu hai người hợp nhau cầu nguyện thì xin bất cứ điều gì Cha Thầy cũng sẽ ban cho (Mt.18,19).

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải yêu thương sửa dạy lỗi lầm cho nhau. Nhưng nếu không có ơn Chúa giúp thì thay vì làm ích lại làm hại cho anh em. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu thương sửa sai cho nhau trong ơn Chúa.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi sửa lỗi anh em, xin Chúa cho chúng con biết sám hối tội lỗi mình.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương xót tha thứ và mở lòng người có lỗi biết khiêm nhường đón nhận việc sửa sai.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã im lặng nghe người ta tố cáo chị phụ nữ bị bắt quả tang về tội ngoại tình. Và sau cùng Chúa nói với những kẻ tố cáo chị: "Ai không có tội thì ném đá chị trước đi". Xin cho chúng con khi phải vì bổn phận sửa lỗi anh chị em mình, thì biết sám hối tội lỗi mình trước.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.