Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 27 Thường Niên A

Chúa Nhật 27 Thường Niên A

TÁ ĐIỀN BẤT TRUNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 21,33-43

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây: Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta." Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?" Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

SUY NIỆM

Một vườn nho có rào giậu chung quanh, bên trong có bồn ép nho, bốn góc có tháp canh, là một vườn nho có tiện nghi, có bảo đảm. Vườn nho ấy cũng là biểu tượng Hội Thánh nói chung và từng cộng đoàn dân Chúa nói riêng.

Nho là loại thân thảo, có nhiều thứ. Trái nho được ép thành rượu, một thứ rượu vừa quý vừa ngon, được gọi là rượu nho hay rượu Bồ đào.

Trồng được một vườn nho mất rất nhiều công phu nhưng lợi nhuận rất cao.

Ông chủ vườn nho là hình ảnh Thiên Chúa giàu tình thương và nhân ái, chậm bất bình và mau mắn thứ tha.

Tá điền biểu tượng cho chính chúng ta.

Gia nhân là các thừa tác viên, các mục tử là chân tay của Chúa để bảo quản, để làm tăng trưởng và thu lợi nhuận cho Thiên Chúa, tức tăng số những kẻ thờ phượng Chúa.

Tá điền không nộp tô cho chủ là tá điền bất trung. Tá điền đánh đuổi và giết gia nhân của chủ là gian ác, họ là hình ảnh bất trung của chúng ta khi chúng ta quên ơn Chúa và mượn danh Chúa mà tìm hư danh, thu tích lợi lộc trần thế một cách bất chính.

Tá điền giết con chủ với ý đồ chiếm hữu vườn nho là gian ác, là hình ảnh trước hết của các nhà lãnh đạo tinh thần dân Do Thái thời Chúa Giêsu, cũng là hình ảnh của những người lãnh đạo dân Chúa đang lạc đường. Họ mượn danh đạo tạo danh đời và nêu gương mù, làm hư bao linh hồn và phá hoại Hội Thánh bằng đời sống thiếu đạo đức của họ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hội Thánh Chúa chính là vườn nho mà Chúa cho chúng con được làm tá điền để chúng con được hưởng huê lợi và góp phần xây dựng nước Chúa. Nhưng chúng con đã không chu toàn bổn phận của mình. Chúng con sám hối, xin Chúa thương xót thứ tha.

* Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin Máu Thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì có những người thiếu trách nhiệm nên thay vì làm cho danh Thiên Chúa vinh quang, họ đã làm lu mờ danh Chúa. Xin Chúa thương xót thứ tha.

* Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin Máu Thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đừng để ai trong chúng con trở thành vô ơn với Chúa như những người tá điền vô ơn.

* Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin Máu Thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đừng để chúng con vì vô ơn mà thành gian ác như những tá điền giết con ông chủ.

* Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Nguyện xin Máu Thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa. Nhờ lòng lân tuất Chúa thương thứ tha tội con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.