Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 30 Thường Niên A

Chúa Nhật 30 Thường Niên A

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA VÀ YÊU THA NHÂN 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 22,34-40

Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

SUY NIỆM

Thiên Chúa dựng nên ta cho ta được hưởng tình Ngài yêu, nhưng không phải như chúng ta thường nghĩ: Phải về Thiên đàng đã ta mới được hưởng tình Thiên Chúa yêu ta.

Mà ngay cả khi chưa có ta, Thiên Chúa đã yêu ta, nên mới dựng nên ta, rồi lại nâng ta lên hàng con cái, trao cho ta quyền quản lý mọi tạo vật hữu hình, ban cho ta trí thông minh có thể khám phá ra mọi kho tàng phong phú trong vũ trụ để khai thác và hưởng dùng cho đời ta hạnh phúc.

Nhưng loài người chúng ta vì kiêu ngạo, đôi lúc vô ơn, không nhận ra tình Thiên Chúa yêu ta. Lại dùng chính những ơn huệ Chúa ban cho ta mà xúc phạm đến Chúa. Tôn thờ vật chất, tin thờ xác thịt mà quên Chúa. Suy tôn bò vàng và vì vật chất mà ghen tị, cấu xé nhau.

Vì thế, tuy Chúa có quyền đòi hỏi ta phải kính mến, thờ phượng Thiên Chúa hết lòng hết sức, hết trí khôn, nhưng Thiên Chúa vẫn để ta tự do chọn lựa. Nếu ta suy tôn Chúa làm vua đời ta, thì Ngài sẽ là Cha yêu thương chúng ta.

Thiên Chúa đã sai chính Con yêu quý của Ngài là Ngôi Lời Thiên Chúa đến với chúng ta. Ngôi Lời lại tự hạ mặc lấy thân phận tội lỗi của ta, hy sinh mạng sống trần gian vì ta để ta được sống đời đời.

Thiên Chúa lại dạy ta phải yêu thương tha nhân như chính mình, Thiên Chúa cũng kể tất cả những gì chúng ta làm cho tha nhân là cho chính Ngài, như Đức Chúa Giêsu dạy : Anh em hãy thương yêu nhau, như Ta yêu thương anh em. Những gì anh em làm cho nhau đều được kể như làm cho Thiên Chúa. Ta chia cơm sẻ áo cho người nghèo được Thiên Chúa kể như ta chia cơm sẻ áo cho chính Ngài.

Trong ngày chung thẩm, Chúa là Thẩm phán chí công, cũng nêu những việc bác ái, từ thiện làm tiêu chuẩn để tuyên dương người biết chia sẻ: "Hãy lên hưởng vinh quang hạnh phúc, vì khi xưa Ta đói anh em đã cho ăn, Ta khát đã cho uống..."

Chúa cũng nghiêm thẳng với những ai hà tiện, ích kỷ, không biết thương xót kẻ khó nghèo:  "Xéo đi khỏi mắt Ta vì xưa Ta đói, Ta khát các ngươi đã không cho ăn cho uống... Ta rách rưới, không nhà cửa... các ngươi đã không xót thương".

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy: Sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đấng Cha sai đến giải thoát chúng con là chính Chúa. Xin cho chúng con hiểu biết và luôn ca tụng tình Chúa thương con.

* Hát: Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hạ mình xuống rửa chân cho môn đệ để làm gương cho chúng con phải biết xóa mình đi vì phúc lợi anh em.

* Hát: Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải thương yêu nhau như Chúa thương chúng con. Xin cho chúng con hiểu và hưởng tình Chúa thương.

* Hát: Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết đáp đền tình Chúa yêu là yêu thương tha nhân như Chúa thương chúng con.

* Hát: Chúa ơi! Tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.