Suy niệm và cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN Chúa Giêsu Kitô Vua

Chúa Nhật 34 Thường Niên A

CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 25,31-46

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

SUY NIỆM

Ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang cùng với các Thánh tông đồ, để tuyên dương các Thánh đã được các Thiên thần quy tụ lại bên phải ngai tòa Chúa.

Ngài sẽ âu yếm nói với các thánh: Nào, những ai đã được Cha Ta chúc phúc, hãy lên hưởng vinh quang Nước Trời đã sắm cho anh em. Vì xưa Ta đói, khát, rách rưới, khổ đau, tàn tật, yếu đau... anh chị em đã chia sẻ cơm ăn áo mặc và cho nước uống. Đã thăm viếng Ta khi Ta lâm cảnh tù tội, cho Ta mái ấm khi ta không cửa không nhà...

Các Thánh sẽ ngỡ ngàng thưa với Chúa: Lạy Chúa, đâu có những chuyện đó. Chúng con có thấy Chúa đói mà cho ăn bao giờ, và khi nào chúng con đã cho Chúa uống. Có khi nào chúng con đã thấy Chúa mình trần hay rách rưới mà cho Chúa mặc. Hoặc đã thăm viếng, ủi an Chúa khi Chúa yếu đau hay tù tội !

Nhưng Chúa đã cho các thánh hiểu biết: bất cứ việc gì các thánh làm cho tha nhân vì kính mến Chúa là đã làm cho chính Chúa.

Cũng những tiêu chuẩn ấy Chúa nói với các người ở bên tả Chúa trong ngày thẩm phán: Hỡi những kẻ đã bị chúc dữ hãy xéo đi, cút đi, vì xưa Ta đói khát, rách rưới, không manh áo che thân, Ta sống bụi đời không nhà cửa, hay mang thân tù tội mà các ngươi đã không thăm viếng, giúp đỡ, không ủi an.

Bọn họ cũng chữa mình là khi ở trần gian không có khi nào gặp Chúa trong cảnh thương đau như thế mà không đoái hoài, và cũng được Chúa trả lời là những gì họ không làm cho tha nhân thì cũng là không giúp đỡ Chúa.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh em nghèo đói, túng thiếu, để chúng con biết quên mình mà phục vụ tha nhân.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao người gia trưởng thất nghiệp mà gia đình đông con. Biết bao bà mẹ không có tiền để chi phí khi sinh nở. Họ nghèo khổ. Xin cho chúng con biết chia sẻ với họ và giúp đỡ họ trong cảnh cơ hàn.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, biết bao người chồng không được hưởng sự êm ấm của gia đình. Biết bao người vợ bị ruồng rẫy. Đời họ khổ vì thiếu tình yêu. Xin cho chúng con biết phải làm gì để an ủi họ.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tất cả mọi người dù còn là bào thai cũng là con dân của Chúa, là anh em với chúng con. Xin cho chúng con biết vì Chúa yêu thương nhau, yêu thương mọi người để tất cả chúng con đều được là công dân của Nước Trời, Nước yêu thương.

* Hát: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.