Thánh Lễ Ban Bí Tích Thâm Sức Giáo Xứ Khiết Tâm 2023

Cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng chúc mừng các em thiếu nhi và bạn trẻ đã được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần vừa qua. Thánh lễ do Đức Tổng Giuse chủ tế đã diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí trang nghiêm và thánh thiện. Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần ngày một triển nở trong tâm hồn mỗi em thiếu nhi để các em luôn là những chứng nhân Tin Mừng sống động của Chúa giữa đời.

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 13 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về kèn clarinet

Có thể là hình ảnh về 4 người và trẻ em

Có thể là hình ảnh về 5 người và kèn clarinet

Có thể là hình ảnh về 9 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 9 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 8 người

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 5 người

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.