Thánh Lễ Gia Nhập Thỉnh Viện 2023

Thánh Lễ Gia Nhập Thỉnh Viện 2023

THÁNH LỄ GIA NHẬP THỈNH VIỆN

10 – 08 – 2023

Hòa chung niềm vui Giáo hội mừng kính Thánh Laurensô, phó tế tử đạo (10/8); Thánh lễ gia nhập Thỉnh Viện Dòng Thánh Thể cho 11 anh em sau những năm tháng tìm hiểu ơn gọi trong Dòng, cũng được cử hành lúc 10 giờ sáng tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam.

Thánh Lễ được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng, ấm cúng. Chủ sự Thánh Lễ do cha bề trên Giám tỉnh Giuse Phạm Đình Ái. Đồng tế Thánh Lễ cùng với ngài có sự hiện diện của cha cố GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu, cha Phêrô Trịnh Như Cung (trưởng Ban Đào Tạo), cha Phêrô Mai Quốc Anh (cha phó Gx. Khiết Tâm) và cha Giuse Phạm Công Hải (Phụ trách Thỉnh Viện).

Trong bài giảng, cha Giám Tỉnh Giuse nhắn nhủ các em Thỉnh Sinh biết noi gương, bắt chước gương thánh Laurensô, phó tế trong vai trò “Phục Vụ”. Đây là một yếu tố cần thiết cho mỗi tu sỹ Thánh Thể trong tương lai, dù chúng ta ở bậc sống nào thì hãy nhớ rằng: Phục vụ hết mình, chu toàn trách nhiệm được giao trong khiêm tốn, chấp nhận chết đi mỗi ngày…để phục vụ hội Dòng và Giáo hội.

Chúng ta cầu nguyện cho Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam ngày thêm có nhiều ơn gọi, cách riêng cầu nguyện cho các anh em Tân Thỉnh Sinh hôm nay có lòng nhiệt huyết, niềm vui, sự tự do và sẵn sàng dứt bỏ lối sống cũ, để thử nghiệm một ơn gọi mới trong giai đoạn đào tạo, ý thức ơn gọi Chúa ban và sống có trách nhiệm những sứ vụ Chúa đặt để nơi mỗi người ngang qua Hội Dòng, xin vâng theo thánh ý Chúa mỗi ngày qua sự hướng dẫn của Cha Phụ Trách Thỉnh Viện và nhóm cộng tác.

                                                   Ts. Giuse Nguyễn Thanh Khâm, SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.