Thánh Lễ Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria Giáoxứ An Phú

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng,
vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19,15)
------------//-------------
 
          Vào lúc 18g00 ngày 08/09/2022 (nhằm 13/8 ÂL), trong không khí trang nghiêm Thánh lễ Mừng sinh nhật Mẹ Maria.
 
          Cha chánh xứ Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường và Cha Phó Tuyên úy Giuse Phạm Hoàng Thịnh, Qúy Cha - chủ sự thánh lễ mừng tết Trung Thu cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ, cũng hiệp ý lời cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn mới xảy ra trên địa bàn Phường An Phú.
 
          “Đêm trăng Yêu Thương” là chủ đề của đêm sinh hoạt tết Trung thu của thiếu nhi Giáo xứ An Phú
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'TƯỢNG ẢNH'
 
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
 
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang đi bộ, ngoài trời và đám đông
 
Có thể là hình ảnh về đang đứng và bóng bay
 
Không có mô tả ảnh.
 
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.