Thánh Thể

Một Cố Gắng Tiếp Cận Bí Tích Thánh Thể Khởi Từ Kinh Nghiệm Con Người

Một Cố Gắng Tiếp Cận Bí Tích Thánh Thể Khởi Từ Kinh Nghiệm Con Người

Chắc chắn có rất nhiều khía cạnh nơi con người mà từ đó ta có thể đi sâu vào bí tích Thánh Thể. Chẳng hạn chúng ta có thể khởi đi từ kinh nghiệm quý giá nhất đồng thời là khát vọng thâm sâu nhất nơi con người là “tình yêu” để rồi khám phá ra tuyệt đỉnh của tình yêu nơi Bí Tích Thánh Thể...

 • Mầu Nhiệm Thánh Thể

  Mầu Nhiệm Thánh Thể

  Bí tích Thánh Thể biểu hiện một sáng kiến vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Đó là tặng phẩm siêu phàm đã được chuẩn bị lâu dài và chu đáo từ Cựu Ước: qua bánh và rượu của Thượng tế...

 • Mục Vụ Thánh Thể

  Mục Vụ Thánh Thể

  Trong mục vụ Thánh Thể, thiết tưởng các Linh Mục cần quan tâm hơn đến việc cử hành thánh lễ, sao cho đúng với những chỉ dẫn của Giáo Hội (Quy chế tổng quát), đồng thời tránh những cử hành đi ngược...

 • Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể

  Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể

  “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”: Thánh Thể bắt nguồn từ những lời này của Đức Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Thánh Thể hiện tại hóa mầu nhiệm trung tâm của đức tin Giáo...

 • Thánh Thể: Bí Tích Của Niềm Hy Vọng Cánh Chung

  Thánh Thể: Bí Tích Của Niềm Hy Vọng Cánh Chung

  Bí Tích Thánh Thể, theo như lời của A. Schmemann, là sự quy hướng về “quê hương trên trời.” Trong thời sơ khai, các cộng đồng Ki-tô hữu đã coi những bữa tiệc diễn ra trong sứ vụ của Chúa Kitô như...

 • Thần Học và Linh Đạo Thánh Thể Theo Thánh Phaolô

  Thần Học và Linh Đạo Thánh Thể Theo Thánh Phaolô

  Theo thứ tự thời gian, Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Côrintô nhằm trả lời cho những chất vấn thời sự, những thách đố tôn giáo, văn hoá và xã hội liên quan đến Thánh Thể mà Cộng...

 • Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Vaticanô Và Bí Tích Thánh Thể

  Công Đồng Triđentinô đã tóm tắt nội dung của thần học về bí tích Thánh Thể vào 3 đề tài: Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu, Thánh Thể được xét như là bí tích và Thánh Lễ là Hy tế. Về phương diện...

 • Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Mẹ Maria Và Bí Tích Thánh Thể

  Vì lòng yêu mến Mẹ Maria, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II không những đã giáo huấn chúng ta về Mẹ Maria một cách súc tích và đầy đũ trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế (Mater Redemptoris), mà còn có...

 • Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Đức Giêsu ở Giữa Chúng Ta

  Chúa Giêsu đã làm gì khi Người cùng với các môn đệ cử hành bữa tiệc thánh? Phương thức trình bày đầy đủ nhất giúp hiểu được sự sung mãn và sự xúc tích vô lường về một biến cố như thế còn có thể...

 • Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Cử Hành Thánh Thể và Tình Yêu Ba Ngôi

  Tình yêu cứu độ của Chúa Cha thể hiện nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Chính vì thế cử hành Thánh Lễ là cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô. Cử hành bí tích Thánh Thể là cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.