Thánh Thể

Một Cố Gắng Tiếp Cận Bí Tích Thánh Thể Khởi Từ Kinh Nghiệm Con Người

Một Cố Gắng Tiếp Cận Bí Tích Thánh Thể Khởi Từ Kinh Nghiệm Con Người

Chắc chắn có rất nhiều khía cạnh nơi con người mà từ đó ta có thể đi sâu vào bí tích Thánh Thể. Chẳng hạn chúng ta có thể khởi đi từ kinh nghiệm quý giá nhất đồng thời là khát vọng thâm sâu nhất nơi con người là “tình yêu” để rồi khám phá ra tuyệt đỉnh của tình yêu nơi Bí Tích Thánh Thể...

 • Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa Tiệc Thánh Thể

  Bữa ăn Vượt Qua kỷ niệm việc giải thoát ách nô lệ và tiên báo ơn cứu độ Đấng Thiên Sai sẽ mang đến; thì bí tích Thánh Thể cũng được cử hành để tưởng niệm cuộc khổ nạn cứu chuộc và đồng thời đón...

 • Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Bí Tích Thánh Thể, Cuộc Tưởng Niệm Vượt Qua

  Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã nói: “Hãy làm sự này mà nhớ đến Ta” (Lc 22,19). Đức Giêsu không chỉ muốn loài người tưởng nhớ đến Ngài; Ngài còn muốn làm cho Bí Tích Thánh Thể thành...

 • Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Bí Tích Thánh Thể và Đời Sống Ki-tô Hữu

  Con người sống trong thời gian và không gian, với bộ nhớ có giới hạn và tới tuổi nào đó bắt đầu quên, thâm chí mất trí nhớ. Vì thế con người luôn cần đến những “cột mốc” trong không gian và thời...

 • Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Ở Gần Ta Trong Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Giêsu nói: “Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời...

 • Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Bí Tích Thánh Thể Và Mầu Nhiệm Ba Ngôi

  Chúng ta sẽ suy tư về mầu nhiệm Thánh Thể trong tương quan với mầu nhiệm Ba Ngôi. Trong mối tương quan này, chúng ta sẽ thấy Thánh Thể là “nơi” ưu tiên để Giáo Hội sống Mầu nhiệm Ba Ngôi và trong...

 • Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Chương 17 - Nghi Thức Kết Thúc Thánh Lễ

  Phép Lành là thành phần cốt yếu của nghi thức kết thúc Thánh Lễ. Trước khi sai các môn đệ ra đi để làm chứng và loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân, Chúa Giê-su đã “giơ tay chúc lành cho các...

 • Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Chuơng 14 - Phụng Vụ Thánh Thể

  Qui Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rô-ma gọi Kinh Nguyện Thánh Thể là “trung tâm và tột đỉnh của cuộc cuộc cử hành”, trong đó cộng đoàn “liên kết với Chúa Ki-tô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên...

 • Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Chương 13 - Phụng Vụ Thánh Thể Chuẩn Bị Lễ Vật

  Bánh rượu tượng trưng cho những lao công của con người, đồng thời cũng là những yếu tố nuôi sống con người và đem lại niềm vui cho con người. Vì thế, bánh rượu tượng trưng cho toàn thể cuộc sống...

 • Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

  Khi thiết lập Thánh Thể, Chúa Giê-su cầm lấy bánh và chén rượu, rồi sau khi đọc lời chúc tụng và tạ ơn, Người trao bánh cho các môn đệ và phán: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”

 • Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Chương 11 - Phụng Vụ Lời Chúa

  Thánh Thể là một Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Do đó, trong cuộc cử hành Thánh Thể, phải có phần trình bày ý muốn của Thiên Chúa và của dân. Ý muốn của Chúa được trình bày qua phần Công Bố...

 • Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Chương 10 - Nghi Thức Khởi Đầu

  Nghi Thức Thống Hối nhắc nhở cộng đoàn về tình trạng bất xứng của mình, và lượng từ bi hải hà của Chúa. Nghi Thức này tuy nhắc nhở đến tình trạng bất xứng của mỗi người, nhưng trọng tâm mà Nghi...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.