Cha Thánh Eymard và Kinh Mân Côi

Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng

Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng

Mầu nhiệm Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan dạy chúng ta về sự đền tội. Con yêu dấu của Chúa Cha đã khơi nguồn Phép Rửa cho chúng ta bằng cái chết của Người trên Thập Giá. “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Những lời này của thánh Gio-an Tẩy Giả được lặp lại trong mỗi Thánh Lễ khi vị tư tế nâng cao Mình Máu Thánh Chúa.

 • Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

  Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

  Mầu nhiệm Chúa thăng thiên dạy chúng ta về đức cậy, niềm hy vọng Nước Trời. “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (Ga...

 • Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

  Mầu Nhiệm Năm Sự Thương

  Mầu nhiệm Chúa chịu đau khổ tại Vườn Ô-liu dạy chúng ta về sự sám hối đích thực (cũng gọi là ăn năn tội cách trọn). Khi chúng ta suy niệm về sự buồn sầu và đau khổ của Chúa, tâm hồn chúng ta rộng...

 • Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

  Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

  Mầu nhiệm truyền tin dạy chúng ta đức khiêm nhường. Thiên Chúa từ trời đến ở với nhân loại nơi cung lòng Đức Trinh Nữ, trở nên giống chúng ta về mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Mang lấy thân phận phàm...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.