Giáo Hội Việt Nam

HIỆN NAY VIỆT NAM CÓ TẤT CẢ 27 GIÁO PHẬN

HIỆN NAY VIỆT NAM CÓ TẤT CẢ 27 GIÁO PHẬN

Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 đơn vị giáo phận (gồm 3 tổng giáo phận và 24 giáo phận). Việt Nam có khoảng 200 Dòng Tu và Tu Hội phục vụ trong nhiều lĩnh vực và hiện diện trên tất cả các giáo phận. Việt Nam có tỷ lệ người Công giáo lớn thứ năm trong tổng dân số ở châu Á (sau Đông Timor, Philippines, Lebanon và Hàn Quốc). Xét về số lượng người Công giáo, Việt Nam cũng đứng thứ 5 ở châu Á (sau Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia).

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.