Tài Liệu Thánh Thể

Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

Sống Bí Tích Thánh Thể Là Sống Yêu Thương

Vì thế, sống Bí tích Thánh Thể cũng chính là sống yêu thương, sống cảm thông, sống hợp nhất. Chúng ta phải bắt chước cộng đoàn Giêrusalem ở những năm tháng đầu tiên khi Giáo hội còn phôi thai. Từ nghi thức bẻ bánh trở về, họ đã gom góp tài sản riêng làm của chung, rồi phân phối theo nhu cầu của mọi người, đến nỗi dân ngoại đã phải thán phục và kêu lên: - Kìa xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. (Cv 2,42-46).

 • THÁNH THỂ - BÍ TÍCH CỦA HIỆP HÀNH

  THÁNH THỂ - BÍ TÍCH CỦA HIỆP HÀNH

  Trung tâm của đời sống Giáo hội là Bí tích Thánh Thể, Bí tích của sự hiệp nhất và hành động trong bác ái yêu thương. Chia sẻ với nhau trong bữa tiệc của Thiên Chúa hiến mình vì yêu - qua đó Ngài...

 • TỪ THÁNH GIÁ ĐẾN THÁNH THỂ

  TỪ THÁNH GIÁ ĐẾN THÁNH THỂ

  Sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và giãi bày ý nghĩa của mầu nhiệm Thánh Thể, chính là sống mầu nhiệm Thánh Giá trong cuộc sống hằng ngày và kết hợp với Chúa Thánh Thể khi tham dự Thánh lễ hay...

 • Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

  Thánh Thể và tâm tình Hiệp Thông

  Thánh lễ là thời gian là nơi chốn của hiệp thông, hiệp nhất, giao hòa và tha thứ. Chúng ta được mời gọi tham dự Thánh lễ với những tâm tình đó.

 • Chầu Thánh Thể

  Chầu Thánh Thể

  “Hội Thánh Công giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh Lễ nữa” (GLHTCG 1378). Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong cử hành Thánh Thể đến chỗ thờ phượng Đức Kitô...

 • Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

  Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua là trọng tâm của đời sống đức tin ở đó Kitô hữu được mời gọi tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết trên thập giá và hướng đến...

 • Chầu Thánh Thể - Cửa Hướng Đến Thiên Đàng

  Chầu Thánh Thể - Cửa Hướng Đến Thiên Đàng

  Trước Mặt Nhật được đặt trên bàn thờ, đơn giản là chúng ta chỉ ngồi và nhìn chăm chú vào Mình Thánh được bao quang bằng ánh sáng. Đó là chính Thân Mình Chúa Ki-tô, là Bánh đã được truyền phép. Vô...

 • Chúa Giêsu Chờ Đợi Ta Nơi Bí Tích Thánh Thể

  Chúa Giêsu Chờ Đợi Ta Nơi Bí Tích Thánh Thể

  Hiểu một cách đơn giản, chầu Thánh Thể là tôn thờ và tôn vinh Chúa Ki-tô Thánh Thể đang hiện diện trước mặt chúng ta. Hiểu một cách sâu xa hơn, chầu Thánh Thể là “chiêm ngắm Mầu Nhiệm Chúa Ki-tô...

 • Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

  Thánh Thể, Đức Kitô Tự Hủy Để Ban Ơn Cứu Độ

  Đức Kitô tự huỷ để hiện diện giữa loài người qua việc nhập thể. Người cử hành hy tế thập giá trên bàn thờ, để thông ban ơn cứu độ. Do đó, hy tế Thánh Thể biểu lộ sự tự huỷ thẳm sâu nhất của Đức...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.