MEDIA

Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IVThường Niên - Năm B

Chầu Thánh Thể - Chúa Nhật IVThường Niên - Năm B

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con đến với Chúa trong giờ chầu này để được tiếp nhận dòng sữa thiêng liêng tuôn trào từ bí tích Thánh Thể, bí tích tưởng niệm tình yêu cao cả của Chúa, như hạt lúa phải được xay trước khi thành gạo nuôi thân xác chúng con, và Chúa đã sẵn sàng chịu xay trên núi Sọ, để trở thành Thánh Thể của hôm nay và muôn đời...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.