DỰ TU

Lễ Khai Giảng Lớp Dự Tu 2023

Lễ Khai Giảng Lớp Dự Tu 2023

Vào Chúa nhật XXII thường niên vừa qua, Anh em dự tu Dòng Thánh Thể hân hoan khai giảng năm học mới. Bắt đầu ngày khai giảng anh em dự tu đã có một giờ tĩnh tâm cùng với cha giảng phòng Phêrô. Nguyễn Tiến, ngài đã giúp cho anh em phân định lại ơn gọi theo linh đạo Dòng Thánh Thể. Trong giờ tĩnh tâm ngài đã đưa ra 2 vấn đề đó là anh em xác định “tu” là gì?Anh em đi tu để làm gì?

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.