Đức Mẹ Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể Và Ngày 13 Tháng 5

Vào ngày 13 tháng 5, chúng ta cử hành lễ và tước hiệu gần nhất được dâng tặng cho Đức Ma-ri-a, đó là “Đức Mẹ Thánh Thể”. Một số người tin rằng danh hiệu này có tính chất tiên tri, đặc biệt đối với thời đại chúng ta, và có lẽ là vinh dự lớn nhất mà Giáo hội có thể dâng tặng cho Mẹ. Chúng ta hãy suy ngẫm về một số lý do vì sao đó lại là điều đúng đắn...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.