HỌC VIỆN

Ngày Sống Của Các Thầy Học Viện Thánh Thể

Ngày Sống Của Các Thầy Học Viện Thánh Thể

Học Viện Thánh Thể là nơi đào tạo ơn gọi Linh mục và Tu sĩ cho Giáo Hội, theo linh đạo và đặc sủng Dòng Thánh Thể do thánh Phêrô Giulianô Eymard sáng lập năm 1856 tại Paris nước Pháp. Khởi đầu ngày mới. Vào mỗi ngày mới khi mặt trời còn chưa ló rạng, các thầy Học viện thức dậy sau giấc nghỉ đêm vào lúc 4h30 sáng, và mau mắn cùng nhau quy tụ trong ngôi nhà nguyện của cộng đoàn để cùng nhau dâng lên Chúa ngày sống mới trong Thánh lễ và giờ kinh sáng...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.