Dòng Thánh Thể

Điều Gì Đã Diễn Ra Tại Tổng Tu Nghị Lần Thứ 36

Điều Gì Đã Diễn Ra Tại Tổng Tu Nghị Lần Thứ 36

Sau 20 ngày trở về từ Tổng Tu Nghị được tổ chức tại Thủ Đức, Việt Nam đến nay, tôi cứ luôn tự vấn và bị thúc bách phải viết chút gì đó để chia sẻ về cảm nhận của mình như: “Bạn thấy Việt Nam thế nào?” “Bạn đã làm gì trong suốt 3 tuần ở đó?” “Thức ăn ở đó thế nào?” “Thời tiết ở đó ra sao?” “Bạn có hiểu được mọi người ở đó không?”...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.