TUYỂN SINH

ĐẠI HỘI ƠN GỌI 2023 - DÒNG THÁNH THỂ VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ƠN GỌI 2023 - DÒNG THÁNH THỂ VIỆT NAM

Đại hội ơn gọi là Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cầu nguyện đặc biệt cho ơn Thiên Triệu do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Giám mục Giáo Phận chủ tế. Sau Thánh lễ là bữa ăn huynh đệ và kết thúc. Nguyện xin Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể luôn đồng hành, bảo vệ và cầu bầu cho các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, dám quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa...

  • NGÀY ĐẠI HỘI CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

    NGÀY ĐẠI HỘI CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU

    Nhìn vào hiện trạng Giáo hội ngày hôm nay, ơn gọi linh mục và tu sĩ ngày càng giảm sút, nhiều giáo xứ giáo phận thiếu vắng chủ chăn, nhiều dòng tu thiếu ơn gọi, cánh đồng truyền giáo còn thiếu thợ...

  • Thông Báo Tuyển Sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể 2023

    Thông Báo Tuyển Sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể 2023

    Theo bước Cha Eymard, chúng ta có sứ mệnh đáp cứu những con người đang đói khát, bằng nguồn mạch phong phú của tình yêu Thiên Chúa, được biểu lộ trong Thánh Thể. Trong khi sống nhờ bánh được ban...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.