Thánh Thể

Bài 6 - Việc Cử Hành Thánh Thể Ở Các Nền Văn Hóa Khác Nhau

Bài 6 - Việc Cử Hành Thánh Thể Ở Các Nền Văn Hóa Khác Nhau

Sự kiện Giáo hội đánh dấu lịch sử Ki-tô giáo ở Châu Phi vào thế kỷ 20 chắc chắn không gì khác hơn là Công đồng Va-ti-ca-nô II. Va-ti-ca-nô II là Công đồng đầu tiên trong lịch sử Giáo hội có sự tham dự của các giám mục đến từ vùng châu Phi cận Sa-ha-ra...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.