Thần Học Thánh Thể

Thánh Thể Theo Nhãn Quan Của Thánh Phaolô

Thánh Thể Theo Nhãn Quan Của Thánh Phaolô

Thần học đưa ra nhiều tên gọi cũng như khái niệm về Thánh Thể. Điều này cho thấy vẻ phong phú và chiều kích nền tảng của mầu nhiệm Hy tế mà chính Đức Giêsu đã thiết lập. Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo hội không ngừng cử hành nghi thức ấy để tưởng nhớ đến Người. Tên gọi Thánh Thể được bắt nguồn từ Thánh Kinh, hoặc xuất phát từ truyền thống của Hội...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.