Giáo xứ An Phú

Mừng Kỷ Niệm 6 Năm Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ An Phú Và Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Dòng Thánh Thể Thành Lập Tại Việt Nam

Mừng Kỷ Niệm 6 Năm Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ An Phú Và Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Dòng Thánh Thể Thành Lập Tại Việt Nam

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa anh em Dòng Thánh Thể Việt Nam với toàn thể cộng đoàn giáo xứ An Phú cùng nhau dâng thánh lễ mừng Đức Mẹ Thánh Thể 13.05. Ngày lễ Đức Mẹ Thánh Thể là lễ bổn mạng của Dòng Thánh Thể, cũng là ngày kỷ niệm 6 năm cung hiến thánh đường giáo xứ An Phú, cũng trong dịp này Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm dòng được thành lập tại Việt Nam...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.