THƯ VIỆN

38. Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn

38. Lang Quân Thần Linh Và Vua Các Tâm Hồn

Trong việc tôn thờ của Mẹ, Mẹ Maria nhắm đến việc tôn vinh tất cả những trạng thái khác nhau của Chúa Giêsu, đến việc tán tụng Ngài dưới những tước hiệu mến thương nhất, những tước hiệu thiết lập cách trọn hảo nhất vương quyền của Ngài trên các trái tim nhân loại...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.