Dòng Thánh Thể

Cuộc Viếng Thăm Cộng Đoàn Thánh Thể tại Đài Loan của Hội Đồng Tỉnh

Cuộc Viếng Thăm Cộng Đoàn Thánh Thể tại Đài Loan của Hội Đồng Tỉnh

Để chuẩn bị cho việc thành lập cộng đoàn Thánh Thể tại Đài Loan, chiếu theo QQC 90.2 và qua sự chấp thuận của Đức Giám Mục giáo phận đã trao một phần cơ sở của giáo xứ Thánh Tâm Chúa cho Tỉnh Dòng để thành lập cộng đoàn được ký ngày 08/09/2023, Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, Phó Bề Trên Giám Tỉnh và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Phong...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.