Dòng Thánh Thể

Thư tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể đợt II năm 2018

Thư tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể đợt II năm 2018

Để đón nhận những ơn gọi mới, nay ban tuyển sinh Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam trân trọng gởi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý phụ huynh và các bạn trẻ thông báo về việc tuyển sinh ơn gọi đợt II năm 2018.