Dòng Thánh Thể

Người say mến Thánh Thể

Người say mến Thánh Thể

Với anh chị em tu sĩ Thánh Thể, theo gương đấng sáng lập đã ngày ngày nhận ra điều quan trọng cần thiết cho con người nơi bí tích Thánh Thể, để rồi như đấng sáng lập ngày xưa cũng quả quyết rằng “Trong tình yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể mà làm cho cuộc đời thánh hiến của mình được nên trọn ”.