Dòng Thánh Thể

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phêrô Giulianô Eymard & Tuyên Khấn Trọn Đời

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Phêrô Giulianô Eymard & Tuyên Khấn Trọn Đời

Đến hẹn lại lên, hằng năm cứ đến tuần cuối tháng 7 là Tỉnh Dòng Thánh Thể lại chộn rộn hẳn lên. Bởi thời gian này mọi thành viên trong dòng làm tuần Cửu Nhật mừng kính thánh Tổ Phụ Eymard và cũng tất bận cho các công tác của thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn đời.