Đức Mẹ Thánh Thể

FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

“Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.