Video Chầu Thánh Thể

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hợp nhau nơi đây chúng con đồng thanh dâng lời ca ngợi, thờ lạy chúc tụng và tri ân Chúa. Vì Chúa đã chiến thắng tử thần, sống lại từ trong cõi chết và thông ban sự sống của Chúa cho chúng con. Hợp với các phụ nữ đi ra viếng mộ Chúa, chúng con xin kính tôn vâng phục và tuyên xưng Chúa đã sống lại.

 • CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ 5 TUẦN THÁNH

  CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ 5 TUẦN THÁNH

  ạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước công cuộc vượt qua, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể. Đây là tâm huyết của Chúa muốn được tận hiến hoàn toàn và ở với nhân loại luôn mãi. Thánh Thể được lập trong khung...

 • CHÚA NHẬT LỄ LÁ

  CHÚA NHẬT LỄ LÁ

  Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?" Đức Giê-su trả lời: "Chỉnh ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không...

 • CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

  CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thờ Chúa đang ngự trước mặt chúng con, Chúa đang hiện diện trong tấm bánh miến trắng, đang lắng nghe nỗi lòng của chúng con, và đang chờ đợi, chúng con đến...

 • CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

  CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Một Thiên Chúa luôn hết lòng yêu thương đoàn con của mình. Một Thiên Chúa sẵn sàng hy sinh mạng sống để đem lại sự...

 • CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM A

  CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY - NĂM A

  Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.