Video Giải Đáp Phụng Vụ

CÓ SỬ DỤNG LỄ PHỤC MÀU HỒNG CHO LỄ CƯỚI ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ SỬ DỤNG LỄ PHỤC MÀU HỒNG CHO LỄ CƯỚI ĐƯỢC KHÔNG?

Rất nhiều linh mục mặc áo lễ màu hồng để cử hành lễ cưới (tức là cử hành bí tích hôn phối trong Thánh Lễ), vậy thực hành mặc áo lễ màu hồng như thế có đúng không? Xin Thưa là không, ngoại trừ Chúa nhật thứ III mùa Vọng (Gaudete) và Chúa nhật thứ IV mùa Chay (Laetare)...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.