Video Giải Đáp Phụng Vụ

Cô Dâu Chủ Rể Có Đọc Sách Thánh Không?

Cô Dâu Chủ Rể Có Đọc Sách Thánh Không?

Mới đây, UBPT trực thuộc HĐGM Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn đầu tiên trong CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA, trong đó yêu cầu rằng “Trong lễ có cử hành Bí tích Hôn nhân, cô dâu chú rể không đọc Sách Thánh; trừ phi không còn ai khác thi hành nhiệm vụ này.”...

 • ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

  ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

  Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau: có người chỉ ngước nhìn...

 • THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

  THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

  Thừa tác viên đọc Bài đọc I không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc lời tổng nguyện, thậm chí cũng không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc câu kết của lời nguyện này...

 • Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

  Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

  Chúng ta thấy tồn tại dường như có hai thái cực: (1) trước Công đồng Vatican II, cử hành phụng vụ dường như là chuyện riêng của vị tư tế, người tham dự thường thụ động và chỉ lo làm việc...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.