Video Giải Đáp Phụng Vụ

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Theo truyền thống, Hội Thánh không tuân giữ thực hành này vào thứ Bảy Tuần Thánh mà thường tổ chức đi Đàng Thánh Giá vào ngày hôm trước, tức thứ Sáu Tuần Thánh (x. (Thư Luân Lưu Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Đại Lễ Phục Sinh [1988], số 72). Còn vào thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm mầu nhiệm Chúa chịu thương khó chịu chết và xuống ngục tổ tông...

 • CÂU HỎI PHỤNG VỤ - VỀ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

  CÂU HỎI PHỤNG VỤ - VỀ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

  Căn cứ vào Sách Lễ Rôma (ấn bản mẫu thứ ba - năm 2002), tại số 15 của cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh, Hội Thánh hướng dẫn Suy tôn Thánh giá theo cách thứ nhất/hình thức thứ nhất như sau: “Phó tế và...

 • CÂU HỎI PHỤNG VỤ - VỀ THỨ NĂM TUẦN THÁNH

  CÂU HỎI PHỤNG VỤ - VỀ THỨ NĂM TUẦN THÁNH

  Chữ đỏ của Sách Lễ Rôma [2002] chỉ ghi là “nhà tạm hoàn toàn để trống” (số 5). Nhưng hướng dẫn của Bộ Phụng tự trong Thư Luân Lưu Về Việc Chuẩn Bị Và Cử Hành Đại Lễ Phục Sinh ban hành ngày...

 • Cô Dâu Chủ Rể Có Đọc Sách Thánh Không?

  Cô Dâu Chủ Rể Có Đọc Sách Thánh Không?

  Mới đây, UBPT trực thuộc HĐGM Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn đầu tiên trong CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHỤNG VỤ CHO DÂN CHÚA, trong đó yêu cầu rằng “Trong lễ có cử hành Bí tích Hôn nhân, cô dâu chú rể...

 • ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

  ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

  Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau: có người chỉ ngước nhìn...

 • THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

  THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

  Thừa tác viên đọc Bài đọc I không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc lời tổng nguyện, thậm chí cũng không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc câu kết của lời nguyện này...

 • Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

  Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

  Chúng ta thấy tồn tại dường như có hai thái cực: (1) trước Công đồng Vatican II, cử hành phụng vụ dường như là chuyện riêng của vị tư tế, người tham dự thường thụ động và chỉ lo làm việc...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.