Dòng Thánh Thể Việt Nam

Thánh Thể: Bí Tích Của Niềm Hy Vọng Cánh Chung

Thánh Thể: Bí Tích Của Niềm Hy Vọng Cánh Chung

Bí Tích Thánh Thể, theo như lời của A. Schmemann, là sự quy hướng về “quê hương trên trời.” Trong thời sơ khai, các cộng đồng Ki-tô hữu đã coi những bữa tiệc diễn ra trong sứ vụ của Chúa Kitô như là những “bữa tiệc Nước Trời.” Việc ăn bánh và uống rượu nho trong Bí Tích Thánh Thể không chỉ đơn thuần là việc tưởng nhớ sự chết và sống lại của Chúa Kitô

Thinh Lăng Trong Cử Hành Thánh Thể

Thinh Lăng Trong Cử Hành Thánh Thể

Trước Công đồng Vatican II, cử hành phụng vụ dường như là chuyện riêng của vị tư tế, mỗi người tham dự như một hòn đảo, tư tế làm việc của tư tế và ngài làm gần như trọn gói mọi phần trong Thánh lễ, còn giáo dân chỉ lo làm việc đạo đức bình dân của mình miễn sao không ai làm phiền đến ai cả. Thế rồi, thật may mắn, một nhận thức mới đã hình thành: cử hành phụng vụ được coi là kinh nguyện chung của Giáo Hội

Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa

Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa

WHĐ (18.8.2022) - Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tông thư Desiderio Desideravi về đào tạo Phụng vụ gửi toàn thể Dân Chúa. Ủy ban Phụng tự - Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu bản Việt ngữ của Tông thư này. Văn phòng Hội đồng Giám mục sẽ in ấn và phát hành Tông thư này.

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thông báo về việc giữ thinh lặng thánh trong thánh lễ

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn thông báo về việc giữ thinh lặng thánh trong thánh lễ

Trong huấn từ vào dịp tĩnh tâm của linh mục đoàn Tổng Giáo phận năm 2022, Đức Tổng Giuse đã lưu ý về việc giữ thinh lặng thánh như Quy chế Tổng quát Sách lễ Roma hướng dẫn và được Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại trong Tông thư Desiderio Desideravi. Đức Tổng đã ấn định: “Các Giáo xứ và cộng đoàn thực hiện trong tất cả các thánh lễ từ đầu mùa Vọng này.”

Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

Bổ nhiệm Giám mục giáo phận Thái Bình

WHĐ (29.10.2022) - Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2022, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

Lạy Cha là Thiên Chúa rất nhân từ, dưới chân thập giá Đức Giê-su, Cha đã muốn cho thân mẫu của Con Cha tham dự vào mầu nhiệm cứu độ trần gian. Nhờ...