Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy ngẫm: Đường đời vạn nẻo

Suy ngẫm: Đường đời vạn nẻo

Nếu Mùa Vọng cũng đến như bao lần trước rồi qua đi...thì cuối cùng là trắng tay vẫn hoàn trắng tay, mà không có một sự cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa và giá trị của việc Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian và ở giữa mọi người.

Suy ngẫm: Nghịch lý!

Suy ngẫm: Nghịch lý!

Hôm nay, ngày 24/11 tại giáo xứ Khiết Tâm thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 09 có thánh lễ truyền chức linh mục cho quý thầy Phó Tế thuộc Dòng Thánh Thể và Tu Đoàn Nhà Chúa.

Suy ngẫm: Đường đời vạn nẻo

Suy ngẫm: Đường đời vạn nẻo

Nếu Mùa Vọng cũng đến như bao lần trước rồi qua đi...thì cuối cùng là trắng tay vẫn hoàn trắng tay, mà không có một sự cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa...

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Căn cứ vào Nghi thức Thánh lễ, Kyrie rõ ràng không thuộc vào phần "Hành động Thống hối". Trước kia và hiển nhiên là hiện nay, Kyrie là "những lời...