Dòng Thánh Thể Việt Nam

 Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 11 Thường Niên, Năm B

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 11 Thường Niên, Năm B

Qua hình ảnh hạt giống gieo vào lòng đất, hay hình ảnh hạt cải nhỏ bé phát triển giúp cho chúng con hiểu biết và nhận ra rằng, mọi sự đã được Chúa quan phòng hết cho con người và chỉ chờ con người làm cho chúng đâm chồi nảy lộc và đạt kết quả mà thôi.

Suy ngẫm: Lời xin vâng của Mẹ Maria và của tôi

Suy ngẫm: Lời xin vâng của Mẹ Maria và của tôi

Lời “Xin vâng” của Mẹ Maria trong ngày sứ thần đến truyền tin cho Mẹ, được sứ thần khen là “Đẹp lòng Thiên Chúa ” đang dần dần lộ diện một cách trọn vẹn qua mọi sự kiện, nhất là qua cuộc đời của Đức Giêsu khi Ngài ở thế gian này, cũng như sau này với Giáo hội qua các biến cố cho tới ngày hôm nay.

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh danh - Gloria - là một trong những bài hát rất cổ xưa (antiquissimus) của Giáo Hội thời kỳ đầu cùng với các kinh Pros hilarion (Ôi nguồn...