Dòng Thánh Thể Việt Nam

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong cuộc sống của chúng con có những mối dây tương quan: nào là tương quan giữa hai người bạn, giữa anh chị em, giữa thầy và trò, giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng, giữa loài người với Thiên Chúa, giữa Mẹ Maria và chúng con. Chính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói các con hãy làm cho chuỗi Mân côi...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A

Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây!" nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó...

Chương IV - Rước Lễ

Chương IV - Rước Lễ

Như được đề cập rõ ràng trong các phần khác nhau của Thánh Lễ, Phép Thánh Thể cũng phải được trình bày cho tín hữu “như là phương thuốc giải thoát chúng ta khỏi các lỗi hằng ngày và phòng giữ chúng ta khỏi các tội trọng”. Hành động sám hối, ở đầu Thánh Lễ, có mục đích giúp các người tham dự dọn mình cử hành cách xứng đáng...

Chương III - Cử Hành Đúng Thánh Lễ

Chương III - Cử Hành Đúng Thánh Lễ

Hy Tế Thánh Thể phải được cử hành với bánh không men, bằng bột mì nguyên chất và mới chế biến, không chút nào sợ hư. Do đó, bánh được làm với một chất khác, dù đó là một loại ngũ cốc, hay là bánh mà người ta đã thêm vào đó một chất khác hơn bột mì, với một số lượng đến nỗi, theo ý kiến chung...

Luật Phụng Vụ Và Các Cấp Thẩm Quyền Liên Quan

Luật Phụng Vụ Và Các Cấp Thẩm Quyền Liên Quan

Luật Phụng vụ là những việc cần phải làm cho đúng với việc thờ phượng. Đó là những quy định chính thức do Giáo Hội ấn định cho việc cử hành một nghi lễ phụng vụ và có tính cách huấn lệnh hoặc hướng dẫn vì cử hành phụng vụ không phải là hoạt động riêng tư nhưng là của toàn thể Giáo Hội (Hiến Chế Phụng Vụ Thánh [PV], số 26)...

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 9 Năm 2023

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 9 Năm 2023

Đối với một số người, thời điểm chiêm ngưỡng Thánh Thể trở thành một thời khắc cực kỳ quan trọng đối với họ đến nỗi làm lu mờ các phần còn lại của...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.