Dòng Thánh Thể Việt Nam

Tu Nghị Dòng Thánh Thể VN Lần Thứ V

Tu Nghị Dòng Thánh Thể VN Lần Thứ V

Với chủ đề của Tu nghị: “Hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành, Gia Đình Eymard: Hiệp thông - Tham gia - Sứ vụ”, anh em Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam muốn tiếp tục đào sâu và áp dụng tinh thần của Tổng Tu nghị Dòng Lần Thứ XXXV cũng như thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Tỉnh Dòng trong bối cảnh Việt Nam và thế giới hôm nay.

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Thiên Chúa nói với dân của Người (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước), để họ biết được kế hoạch tình yêu của Người mà thờ phượng, tôn vinh, tạ ơn và đền tội.

Tổng Quát Phụng Vụ Lời Chúa

Tổng Quát Phụng Vụ Lời Chúa

Lời Chúa không phải chỉ cung cấp cho người nghe những giáo huấn luân lý hay suy tư về đời sống thiêng liêng, nhưng luôn luôn là một mặc khải về Thiên Chúa, một truyền đạt hay diễn văn của Thiên Chúa nói với con người...

Lời Tổng Nguyện (Lời nguyện Nhập lễ)

Lời Tổng Nguyện (Lời nguyện Nhập lễ)

Lời nguyện Nhập lễ vừa kết thúc phần Nghi thức Đầu lễ, vừa khơi dậy tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn hợp nhất với nhau trong Đức Kitô nhằm chuẩn bị tinh thần mọi người tham dự Thánh lễ cách xứng đáng.

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Công Bố Lời Chúa - Bài Đọc 1

Thiên Chúa nói với dân của Người (cả Cựu Ước lẫn Tân Ước), để họ biết được kế hoạch tình yêu của Người mà thờ phượng, tôn vinh, tạ ơn và đền tội.