Dòng Thánh Thể Việt Nam

FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

FATIMA: HÀNH HƯƠNG VÀ CẢM NGHIỆM

“Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Suy ngẫm: Sự nguy hiểm của việc sống gian dối

Suy ngẫm: Sự nguy hiểm của việc sống gian dối

Xét mình, dĩ nhiên là ta nhận thấy mình còn khiếm khuyết nhiều lắm, nhưng ta luôn một lòng một dạ bước theo Chúa khi luôn cố gắng gạt bỏ những thói hư tật xấu, để rồi với ơn Chúa ban ta hoàn thiện bản thân mình.

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Căn cứ vào Nghi thức Thánh lễ, Kyrie rõ ràng không thuộc vào phần "Hành động Thống hối". Trước kia và hiển nhiên là hiện nay, Kyrie là "những lời...