Dòng Thánh Thể Việt Nam

Suy ngẫm: Cái biết của con người

Suy ngẫm: Cái biết của con người

Ông bà vẫn thường nói “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, điều này còn nói lên cái giới hạn của con người, của vạn vật, không có gì là tuyệt đỉnh mãi mãi, hay là nhất muôn đời.

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 4 Thường Niên B

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 4 Thường Niên B

Chúa còn mong muốn chúng con đi xa hơn, với cả con người trong cuộc sống mà chúng con đang sống, để có được một sự bền vững mãi mãi, và đem những gì nhận biết được về Chúa đi vào trong cuộc sống giữa mọi người, nhờ đó làm cho danh xưng Kitô hữu của chúng con đã lãnh nhận được trở nên có ý nghĩa và giá trị.

Suy ngẫm: Cái biết của con người

Suy ngẫm: Cái biết của con người

Ông bà vẫn thường nói “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, điều này còn nói lên cái giới hạn của con người, của vạn vật, không có gì là...

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh Danh

Kinh Vinh danh - Gloria - là một trong những bài hát rất cổ xưa (antiquissimus) của Giáo Hội thời kỳ đầu cùng với các kinh Pros hilarion (Ôi nguồn...