Dòng Thánh Thể Việt Nam

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật Phục Sinh Năm A

Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội; thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ...

CÓ SỬ DỤNG LỄ PHỤC MÀU HỒNG CHO LỄ CƯỚI ĐƯỢC KHÔNG?

CÓ SỬ DỤNG LỄ PHỤC MÀU HỒNG CHO LỄ CƯỚI ĐƯỢC KHÔNG?

Rất nhiều linh mục mặc áo lễ màu hồng để cử hành lễ cưới (tức là cử hành bí tích hôn phối trong Thánh Lễ), vậy thực hành mặc áo lễ màu hồng như thế có đúng không? Xin Thưa là không, ngoại trừ Chúa nhật thứ III mùa Vọng (Gaudete) và Chúa nhật thứ IV mùa Chay (Laetare)...

THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH CÓ MANG SÁCH BÀI ĐỌC LÊN GIẢNG ĐÀI KHÔNG?

THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH CÓ MANG SÁCH BÀI ĐỌC LÊN GIẢNG ĐÀI KHÔNG?

Theo luật phụng vụ, Sách Tin Mừng chứ không phải Sách Bài đọc có thể được tôn vinh/ được rước trong đoàn rước nhập lễ và rước tung hô Tin Mừng. Nghĩa là, sẽ không bao giờ có việc việc rước hoặc mang Sách Bài đọc từ vị trí của độc viên lên giảng đài. Nếu thánh lễ có sử dụng đến Sách Tin Mừng thì cuốn Sách Tin Mừng này chứ không phải Sách Bài đọc phải được đặt ở trên bàn thờ ngay từ đầu Thánh lễ dầu có hay không có cuộc rước Sách Tin Mừng

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.