365 Ngày Với Cha Thánh

Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 28 Tháng 3

Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 28 Tháng 3

Không có gì là bí mật cả khi cha Eymard dành một tình yêu sâu đậm của người con thảo cho Mẹ Maria. Vào thời trẻ, cha không bao giờ mạo hiểm thực hiện bất kỳ một dự án thiêng liêng nào mà trước hết lại không tìm sự chúc phúc và hướng dẫn của Mẹ. Khi lớn lên, tình yêu của cha dành cho Mẹ Maria trở nên mạnh mẽ hơn và cha đã phát minh ra một tước hiệu mới dành cho Mẹ ...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 27 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 27 Tháng 3

  Một trong những hiệu quả chính yếu của Thánh Lễ mà chúng ta cử hành cũng như nội tâm hóa trong việc cầu nguyện trước Thánh Thể chính là sự hiệp nhất, chúng ta không chỉ ngày càng được hiệp nhất...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 26 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 26 Tháng 3

  Trước khi rời bỏ các môn đệ, Đức Giê-su đã hứa rằng: Người sẽ không bỏ các ông mồ côi nhưng sẽ gửi Thánh Thần đến với các ông, và chính Thánh Thần sẽ nhắc nhở các ông về tất cả những gì Người đã...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 25 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 25 Tháng 3

  Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Truyền Tin. Biến cố ấy báo trước sự khởi đầu ơn cứu độ của chúng ta qua Mẹ Maria, người đã quảng đại thưa tiếng ‘Xin vâng’ (Xin hãy làm cho tôi…) qua việc đáp trả...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 24 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 24 Tháng 3

  Chúng ta chấp nhận sự thật bằng cả tấm lòng rằng: nơi Thánh Thể, chúng ta không chỉ lãnh nhận một mẩu bánh đã được bẻ ra, nhưng chính Thiên Chúa hiện diện một cách kỳ diệu trong đó. Không phải mọi...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 23 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 23 Tháng 3

  Lời ca tụng và tạ ơn có lẽ là những hình thức hay nhất và cao trọng nhất của việc cầu nguyện, như khi chúng ta lữ hành trên cuộc đời này, chúng ta cũng cần cầu xin hay khẩn nài khi chúng ta bước đi.

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 22 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 22 Tháng 3

  Cầu nguyện là điều thiết yếu trong đời sống Ki-tô hữu. Mỗi một tín hữu không chỉ học cách cầu nguyện ngay từ lúc nhỏ, nhưng còn gắn kết với việc cầu nguyện trong suốt ngày sống. Tuy nhiên, nhiều...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 21 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 21 Tháng 3

  Có thể nói Thánh Lễ là cao trọng nhất bởi vì cốt lõi của việc cử hành Thánh Thể hướng trực tiếp đến trọng tâm của vấn đề về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta ao ước thủ đắc một...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 20 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 20 Tháng 3

  Ở đây, chúng ta bắt gặp một câu nói khác của cha Eymard phát xuất từ chính kinh nghiệm cá nhân và sự gần gũi với Thiên Chúa hơn là từ lý lẽ hoặc trí thông minh của cha. Mặc dầu mọi người trong...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 19 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 19 Tháng 3

  Lòng sùng mộ diễn tả mối tình con thảo của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Nó bao gồm một lòng sùng kính mến yêu và những cách biểu lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 18 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 18 Tháng 3

  Để hiểu được lời khuyên ngắn gọn mà cha Eymard đưa ra, trước hết chúng ta cần phải cảm nghiệm Thiên Chúa như ‘Ông chủ nhân lành’. Và điều này chỉ có thể xảy ra sau khi có hàng loạt sự tương giao...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 17 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 17 Tháng 3

  Cha Eymard thường dùng lối nói này vì cha nhìn nhận Chúa Giê-su như một vị vua. Rõ ràng, cha tưởng tượng những tu sĩ Thánh Thể như những triều thần hay lính gác đợi chờ vị vua oai nghiêm. Sau này...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 16 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 16 Tháng 3

  Quà tặng chính yếu mà Thiên Chúa đòi hỏi con người chúng ta dâng lại cho tình yêu vô biên của Ngài một cách quảng đại và liên lỉ, đó chính là: chúng ta dâng cho Ngài cuộc sống của chúng ta, toàn...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 15 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 15 Tháng 3

  Thật là thú vị biết bao khi bắt đầu tìm hiểu bài suy niệm ngắn nói về việc: đâu là điều Thiên Chúa truyền và đâu là điều Thiên Chúa muốn. Có thể tóm kết điều này trong một giới răn mới mà Đức...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 13 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 13 Tháng 3

  Khi một ai đó cảm nhận một cách sâu sắc về sự nghèo khó bẩm sinh hay sự hư không của mình, thì người ấy sẽ nhìn mọi thứ mình có và mình làm như một ân huệ cao quý từ Thiên Chúa, được trao ban vì...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 12 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 12 Tháng 3

  Tương tự như bài suy niệm trước, ở đây chúng ta tìm thấy một kinh nghiệm quý báu khác trong việc linh hướng, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm cá nhân của cha Eymard. Khi đọc toàn bộ Kinh Thánh,...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 11 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 11 Tháng 3

  Bất cứ ai đã phát hiện ra điểm chính yếu trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa đều sẽ nhận ra rằng: trong một thời gian ngắn, một tương quan sâu đậm với Thiên Chúa không thể có được nếu...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 10 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 10 Tháng 3

  Chúng ta có thể đoan chắc rằng đối với cha Eymard, đây không phải chỉ là vấn đề lặp lại câu nói này, nhưng trên hết đây chính là việc cảm nghiệm chân lý của câu nói ấy và sau đó là loan báo lời...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 09 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 09 Tháng 3

  Qua lời khuyên này, chúng ta thấy được sự khôn ngoan sáng suốt của cha Eymard trong việc hướng dẫn người khác về đời sống thiêng liêng của họ. Dường như, cha rất am hiểu những kế hoạch vĩ đại và...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 08 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 08 Tháng 3

  Đây là giải pháp mà cha Eymard đề ra cho chính mình khi cử hành lễ Mình Máu Chúa Ki-tô hết sức long trọng. Trong ngày lễ ấy, cha được vinh dự cầm Mặt Nhật trong suốt cuộc cung nghinh Thánh Thể tại...

 • Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 07 Tháng 3

  Audio 365 Ngày Với Cha Thánh Eymard - Ngày 07 Tháng 3

  Lời khẳng định này của cha Eymard rõ ràng gợi lên trong tâm trí biến cố đã được đề cập đến trong sách Sáng Thế 18,1-15, trong đó chúng ta biết khi tiếp đón và dọn bữa ăn cho ba vị khách trong lều...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.