Suy Niệm Lời Chúa

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8.2023)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15.8.2023)

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta nhìn lại biến cố kết thúc cuộc sống trần thế của Mẹ Maria và hành trình tiến đến vinh quang nước trời của toàn bộ con người Đức Mẹ, tức là cả linh hồn và thân xác của Mẹ Maria. Chúng ta biết rằng các tác phẩm Tân Ước không cung cấp những thông tin trực tiếp về cái chết của Đức Mẹ...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.