Suy Niệm Trước Thánh Thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 11 Thường Niên, Năm B

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 11 Thường Niên, Năm B

Qua hình ảnh hạt giống gieo vào lòng đất, hay hình ảnh hạt cải nhỏ bé phát triển giúp cho chúng con hiểu biết và nhận ra rằng, mọi sự đã được Chúa quan phòng hết cho con người và chỉ chờ con người làm cho chúng đâm chồi nảy lộc và đạt kết quả mà thôi.