Suy Niệm Trước Thánh Thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 7 Thường Niên A

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 7 Thường Niên A

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn biết nhìn lên thập giá để nhớ tới Lời Ngài mời gọi hôm nay, mà một lòng một dạ bước tới không ngừng cho dù cám dỗ luôn vây quanh: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.