Suy Niệm Trước Thánh Thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 25 Thường Niên - Năm B

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 25 Thường Niên - Năm B

Cúi xin Chúa thương, tác động khơi gợi để chúng con đừng bao giờ để cho ý tưởng của con người, của trần gian chi phối, lôi kéo…mà luôn biết quy hướng mọi sự về Chúa và tất cả để Danh Chúa được cả sáng chứ không phải là quy về con người, quy về riêng mỗi người chúng con...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.