Mục vụ

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 4 Năm 2023

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 4 Năm 2023

Kính thưa anh chị em, khi tập Nguyệt san này đến với Quí vị, thì cũng là lúc chúng ta bước vào những ngày cao điểm và quan trọng nhất của Phụng vụ Giáo Hội. Trong thời gian này, mọi Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá, để một khi can đảm thông phần những đau khổ với Đức Kitô, thì chúng ta cũng xứng đáng chia sẻ vinh quang Phục Sinh với Ngài. Cách riêng, đối với anh chị em – là những người bạn tâm thiết của Đức Giêsu nơi Bàn Tiệc Thánh Thể mỗi ngày...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.