Mục vụ

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 9 Năm 2023

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 9 Năm 2023

Đối với một số người, thời điểm chiêm ngưỡng Thánh Thể trở thành một thời khắc cực kỳ quan trọng đối với họ đến nỗi làm lu mờ các phần còn lại của phụng vụ Thánh lễ, đồng thời nảy sinh thực hành tại một số Nhà thờ ở Tây Ban Nha là: “người ta sử dụng một bức màn màu đen nhung phía sau bàn thờ để dân chúng từ đàng xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đôi tay của linh mục và Mình Thánh đang được giơ cao...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.