Mục vụ

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 6 Năm 2024

Nguyệt San Bánh Hằng Sống Tháng 6 Năm 2024

Anh chị em thân mến, khởi đầu bước chân theo Chúa Giêsu trên con đường rao giảng Tin Mừng, các môn đệ đầu tiên cũng giống như chúng ta ngày nay; cứ tưởng mình là người chọn Chúa, nhưng thật ra chính Chúa mới là Đấng đã chọn, gọi chúng ta: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.