Giáo xứ Long Thạnh Mỹ

Mừng Bổn Mạng Gx Long Thạnh Mỹ và Mừng Đón Cha Gioakim, Tân Chánh xứ - P1

Mừng Bổn Mạng Gx Long Thạnh Mỹ và Mừng Đón Cha Gioakim, Tân Chánh xứ - P1

Giáo xứ Long Thạnh Mỹ chúng con lại được hân hoan mừng đón cha Gioakim, vị chủ chăn mới. Từ hôm nay, cha sẽ ở cùng, dẫn dắt xứ đạo thân yêu này. Đó là hạnh phúc lớn của chúng con nhưng cũng là trọng trách của cha. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho cha luôn mạnh khỏe, đầy yêu thương và lòng kiên nhẫn.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.