THỈNH SINH

THÁNH LỄ GIA NHẬP THỈNH VIỆN (01–09–2022)

THÁNH LỄ GIA NHẬP THỈNH VIỆN (01–09–2022)

Thánh Lễ có nghi thức “Gia nhập Thỉnh Viện” của 12 anh em diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay, mùng 01 tháng 9 năm 2022, tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thánh Thể tại Việt Nam. Gia nhập Thỉnh Viện năm 2022 có 12 anh em. Sau những năm tháng tìm hiểu ơn gọi trong Dòng Thánh Thể

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.