Thánh Tổ Phụ Eymard

THÁNH TỔ PHỤ PHÊRÔ GIULIANÔ EMA - ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG THÁNH THỂ

THÁNH TỔ PHỤ PHÊRÔ GIULIANÔ EMA - ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG THÁNH THỂ

Noi gương Thánh E-ma, hãy đặt Thánh Thể là nguồn mạch mọi ơn sủng mà không gì có thể so sánh được, làm trung tâm của mọi tư tưởng, tình cảm, và lòng nhiệt thành của anh chị em, đây là Mầu Nhiệm Đức Tin, Mầu Nhiệm che khuất chính tác giả của ân sủng là Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể.